veshtrim historik

Vështrim historik për xhamitë e Kavajës

Vështrim historik për xhamitë e Kavajës

Trashëgimia e vlerave historike të veprave të kultit përbën një thesar të pazëvendësueshëm në jetën kultururore-historike të një qyteti e më gjerë. Në planin urbanistiko-arkitektonik objektet e kultit kanë qenë nga më të rëndësishmet dhe nga më të mëdhatë e qyteteve. Prandaj, për ndërtimin e tyre është zgjedhur vendi më i mirë, materialet më të […]