veprat e mira

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Sapo na kaloi një muaj i veçantë. Çdo ditë e tij ishte një thesar i çmuar, të cilin mund ta blinte çdokush: i riu dhe i moshuari, i sëmuri dhe shëndetploti, i pasuri dhe i varfri, pushtetari dhe njeriu pa pushtet. Për ta fituar atë thesar, për hir të Zotit agjëruam me besim të plotë […]

Thesare në Fjalët Profetike (2)

Thesare në Fjalët Profetike (2)

“Vërtet Allahu i ka përcaktuar cilat janë veprat e mira e cilat të këqija, pastaj i ka sqaruar ato: Kush dëshiron me zemër të bëjë një vepër të mirë, por nuk mund ta kryejë, Allahu do t’ia shkruajë atë vepër si të kryer të plotë, kurse nëse dëshiron të bëjë një vepër të mirë dhe […]