shkolla

Mos u ngopni me lugën bosh

Mos u ngopni me lugën bosh

Në ditët e sotme, aktorët protagonistë që marrin pjesë në ecurinë e arsimit të fëmijëve, përballen me sfida të vazhdueshme, shpeshtësia dhe intensiteti i të cilave është i ndikuar dukshëm nga tranzicioni i tejzgjatur shqiptar dhe nga reflektimi tepër i ngadaltë për dinamikat e zhvillimeve të kohës. Institucioni ku shfaqen më qartë këto problematika dhe […]

Të lexuarit, sfida jonë

Të lexuarit, sfida jonë

Të lexuarit, si rezultat i të pasurit gjuhë të folur dhe të shkruar, është procesi bazik nëpërmjet të cilit njeriu kridhet në botën e librit, pra në botën e dijes. Jo të gjithë njerëzit veprojnë në jetën e tyre me të njëjtat mënyra,  forma e përmasa. Kjo sepse gjithsecili prej tyre mbart veçori specifike. Nisur […]

Medresetë në Shqipëri gjatë viteve 1924-1947

Medresetë në Shqipëri gjatë viteve 1924-1947

Paralelisht me konsolidimin e Shtetit të ri Shqiptar, gjatë çerekut të parë të shek. XX, po konsolidoheshin dhe institucionet fetare islame, të cilat vet-administroheshin tashmë prej disa vitesh (që nga 1912/13). Mospasja e një buxheti të shëndoshë financiar do ta vinte Xhematin Mysliman Shqiptar[1] para shumë vështirësive, por, pavarësisht të gjithave, hoxhallarët ia nisën punës […]

Roli i prindit në procesin e edukimit dhe arsimimit

Roli i prindit në procesin e edukimit dhe arsimimit

nga Nuredin Nazarko Komuniteti i prindërve është një prej elementeve mjaft të rëndësishëm dhe me një rol shumë të madh në procesin e edukimit dhe të arsimimit. Pa asnjë lloj hamendje, familja jo vetëm që është qeliza bazë e shoqërisë, por njëkohësisht është edhe vendi ku fëmija, nxënësi dhe studenti i ardhshëm, do të formësohet përmes […]