sadakaja e fitrit

Këshilli i Teologëve përcakton Zekatin, Sadakanë e Fitrit dhe Fidjen për 2016-ën

Këshilli i Teologëve përcakton Zekatin, Sadakanë e Fitrit dhe Fidjen për 2016-ën

Këshilli i Teologëve pranë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë u mblodh për të shqyrtuar disa çështje që kanë të bëjnë me muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Në këtë mbledhje u diskutua për caktimin e nisabit (masë e caktuar nga feja për detyrimin e zekatit), për sadakanë e fitrit, fidjen (pagesa ditore në lekë për ata që […]

Mblidhet Këshilli i Teologëve

Mblidhet Këshilli i Teologëve

Sot, më datë 17 qershor 2015, u mblodh Këshilli i Teologëve pranë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për të shqyrtuar disa çështje që kanë të bëjnë me muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Në këtë mbledhje u diskutuan temat për caktimin e nisabit (masë e caktuar nga feja për detyrimin e zekatit), për sadakanë e fitrit, fidjen […]

Sadakaja e Fitrit

Sadakaja e Fitrit

Abdulla ibnu Amër (r.a.) ka thënë: “Profeti (a.s.) e ka bërë të detyruar sadakanë e Fitrit për skllavin, njeriun e lirë, mashkullin, femrën, të voglin, të madhin dhe për të gjithë myslimanët një saun[1] me hurma arabe apo një saun me elb. Ai urdhëroi që ajo të nxirret përpara se njerëzit të dalin për të […]

Sadakaja e Fitrit – Gëzoje edhe ti një të varfër

Sadakaja e Fitrit – Gëzoje edhe ti një të varfër

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka caktuar që Sadakaja e Fitrit për vitin 2013, të jetë në vlerën 300 lekë (të reja).    Kuptimi i fjalës fitr është hapje e agjërimit. Ndërsa Sadakaja e Fitrit është sadakaja që jepet si falënderim për mundësinë që Allahu i ka dhënë myslimanit për vlerësimin dhe përjetimin e Ramazanit dhe […]