sadaka

Ide për një Ramazan të veçantë për fëmijët tuaj

Ide për një Ramazan të veçantë për fëmijët tuaj

Susan Carland* Për të gjithë ata që janë prindër, Ramazani sjell me vete edhe një dëshirë të madhe për ta bërë këtë muaj sa më të dashur për fëmijët e tyre. Dëshiroj të ndaj këtu disa këshilla për t’i përgatitur fëmijët tonë për ardhjen e Ramazanit. Përkundër vendeve myslimane ku atmosfera e Ramazanit është prezent […]

Sadakaja e Fitrit

Sadakaja e Fitrit

Abdulla ibnu Amër (r.a.) ka thënë: “Profeti (a.s.) e ka bërë të detyruar sadakanë e Fitrit për skllavin, njeriun e lirë, mashkullin, femrën, të voglin, të madhin dhe për të gjithë myslimanët një saun[1] me hurma arabe apo një saun me elb. Ai urdhëroi që ajo të nxirret përpara se njerëzit të dalin për të […]