redaksia

Një botim bibliografik shumëvlerësh

Një botim bibliografik shumëvlerësh

nga Prof. dr. Zyhdi Dervishi Para pak kohësh Drejtoria e Kulturës e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë botoi përmbledhjen bibliografike të plotë, shteruese “Bibliografia e gazetës “Drita Islame”, Janar 1992 – Dhjetor 2011”, me afro 500 faqe. Ky botim i realizuar me kritere mirëfilli profesionale ka vlera të shumëfishta jo vetëm teologjike e teorike, por edhe […]

23 vjet “Drita Islame”

23 vjet “Drita Islame”

“Drita Islame”, e themeluar më 1992, nisi misionin e saj pas një periudhe të gjatë zbrazëtie mediatike të Islamit, në një panoramë jetike ku regjimi komunist pothuajse kishte shfarosur gjithçka. Më 7 tetor 1991, Haxhi Hafiz Sabri Koçi, i drejtohej Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve me një shkresë ku mes të tjerash, i kërkon […]