pogradec

Pogradec, seminar për parandalimin e radikalizmit

Pogradec, seminar për parandalimin e radikalizmit

Prindër dhe imamë nga zona të ndryshme të Pogradecit morën pjesë në seminarin me temë “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit duke promovuar vlerat demokratike dhe angazhimin qytetar”, organizuar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe Ambasada e SHBA-ve në Tiranë, në kuadër të projektit po me të njëjtin emër. Në panelin e referuesve ishin […]

Forum mbi forcimin e rolit të imamëve  

Forum mbi forcimin e rolit të imamëve  

Është zhvilluar në Pogradec forumi i diskutimit: “Forcimi i rolit të imamëve përballë sfidave bashkëkohore”, me pjesëmarrës imamët e rretheve Korçë dhe Pogradec. Drejtori i Medias në Komunitetin Mysliman, z. Oltion Kola, i pranishëm në këtë aktivitet u shpreh se imami ka një rol të rëndësishëm në shoqërinë në të cilën po jetojmë, si në rolin e […]

“Vëllazëria në Islam”, simpozium në Pogradec

“Vëllazëria në Islam”, simpozium në Pogradec

Drejtoria e Rinisë në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë organizoi një simpozium në qytetin e Pogradecit. Në këtë aktivitet u trajtua rëndësia, vlerat dhe dobitë e vëllazërisë në Islam.  Të ftuarit dhe pjesëmarrësit i përshëndeti Myftiu i Pogradecit, Namik Mahmutllari, i cili mes të tjerash tha: “Shoqëria e mirë është dhunti prej Zotit të gjithësisë. Vetë Profeti […]