perfituesit

Sadakaja e gëzon një të varfër – Gëzoje edhe ti

Sadakaja e gëzon një të varfër – Gëzoje edhe ti

Kuptimi i fjalës fitr është hapje e agjërimit. Ndërsa sadakaja e fitrit është ai adhurim pasuror që jepet si falënderim për mundësinë që Allahu i ka dhënë myslimanit për vlerësimin dhe përjetimin e Ramazanit dhe për përfitimin nga begatitë dhe mirësitë e tij. Përfitimet që sjell Profeti Muhamed a.s. e bëri detyrim sadakanë e fitrit […]