namazi

Një hulumtim i shkurtër mbi namazin

Një hulumtim i shkurtër mbi namazin

Namazi, vetëdija e një adhurimi Namazi është përfaqësuesi më gjithëpërfshirës i adhurimeve, ndërkohë që Allahu e përmend adhurimin si qëllim të krijimit. “Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.” (Dharijat, 56) Namazi është falënderim dhe mirënjohje, moment qetësie dhe prehjeje, ndërsa për ata që dinë të depërtojnë thellë […]

Namazi është drita e syve

Namazi është drita e syve

“Allahu ua ka bërë farz (detyrim) robërve pesë kohë namaz. Atij që i fal këto namaze plotësisht pa i nënvleftësuar, Allahu i ka dhënë fjalën se do ta çojë në xhenet. Kurse për atë që i nënvleftëson ato dhe i fal me mungesa, nuk ka ndonjë premtim të tillë. Po të dojë Allahu e ndëshkon, […]

Ramazan, Mirë se vjen!

Ramazan, Mirë se vjen!

Nga Qani SULKU Atë që Allahu e lartësoi, ne nuk mund ta neglizhojmë; atë që Allahu e dalloi dhe e veçoi nga të tjerët, ne nuk na takon që ta përgjithësojmë; atë që Allahu e çmoi, ne nuk mund ta zhvlerësojmë. Nga krijesat Zoti dalloi njeriun; nga vendet, Mekën; nga ditët, dalloi ditën e xhuma […]

Si ta mësojmë fëmijën me namaz?

Si ta mësojmë fëmijën me namaz?

“Urdhërojini fëmijët tuaj me namaz kur të bëhen shtatë vjeç”, thotë Pro­feti ynë i nderuar a.s. Ky hadith na tregon mjaft qartë se kur duhet të fillojë namazin fëmija. Por si duhet mësuar fëmija me faljen e rregullt të namazit, ose thënë ndryshe si duhet edukuar ai me të? Si duhet bërë ky edukim në […]

Es salatu hajrun minen neum

Es salatu hajrun minen neum

Dritaret e së Vërtetës hapen njëra pas tjetrës e ashikët e dashurisë hyjnore i afrohen Krijuesit me besim dhe dituri dhe, duke vëzhguar të fshehtën hyjnore, sodisin shfaqjet dhe të vërtetat e larta. nga Ferit LIKA Es salatu hajrun minen neum, thirrja që ka bërë miliona e miliarda zemra të vërshojnë nga lotët; fjala që […]

Le të presë bota edhe 5 minuta

Le të presë bota edhe 5 minuta

nga Bahar Karaman Apak   Namaze të falur shpejt, pa kujdes, lutje të pabëra… në shumicën e rasteve ne e mbledhim menjëherë sexhaden pasi përfundojmë faljen e namazit pa bërë tesbihet apo duanë duke nxjerrë si shkak punët tona të përditshme. A e kuptojmë se çfarë humbasim duke vepruar në këtë mënyrë? Nganjëherë zhytemi aq […]

Gjimnastika zvicerane dhe namazi

Gjimnastika zvicerane dhe namazi

Henrik Ling, themelues i “gjimnastikës zvicerane” lindi në vitin 1776 në Smoland të Zvicrës dhe kreu studimet për letërsi. Ling, i cili është i njohur për vjershat dhe dramat që kishte shkruar, shkon në Gjermani si prift protestant. Më vonë kalon në Danimarkë dhe punon në Kopenhagen si mësues. Gjatë kësaj kohe Lingu ndiente dhimbje […]

Vlerat dhe virtytet e ditës së Premte

Vlerat dhe virtytet e ditës së Premte

  Dita e Premte përmendet edhe në Kur’an. Në këtë ditë është një orë, dhe kush e kap atë orë duke iu lutur Allahut, ai njeri ka shpëtuar (dhe do të arrijë atë që ka kërkuar). Adhurimi dhe tradita e Profetit (a.s.) është shkuarja herët në xhami në ditën e Premte (Xhuma). Namazi i ditës […]