mrekullite kuranore

Mrekullia numerike e Kur’anit

Mrekullia numerike e Kur’anit

Hekuri dhe përshkrimi numerik dixhital i Kur’anit Pesha kimike e Izotopeve të Hekurit është 57 Emri i sures kuranore ku përmendet Hekuri dhe vetitë e tij është El Hadid. Në arabisht ndarja bëhet në këtë mënyrë ا ل ح د ي د ا Elif në alfabetin arab është me nr =1 ل Lam në alfabetin […]