miresite

Meritojeni dhuratën e Tij

Meritojeni dhuratën e Tij

Tek po dilja nga xhamia, një grua rreth të dyzetave më shtriu dorën dhe me lot që s’reshtnin më tha: “Ju lutem më ndihmoni, kam djalin 7 vjeç me tumor në kokë, i kanë humbur shumë funksione, ju lutem më ndihmoni…” Jeta është dhurata më e shtrenjtë që na është dhënë. Nëse nuk ia dimë […]

Sadakaja e gëzon një të varfër – Gëzoje edhe ti

Sadakaja e gëzon një të varfër – Gëzoje edhe ti

Kuptimi i fjalës fitr është hapje e agjërimit. Ndërsa sadakaja e fitrit është ai adhurim pasuror që jepet si falënderim për mundësinë që Allahu i ka dhënë myslimanit për vlerësimin dhe përjetimin e Ramazanit dhe për përfitimin nga begatitë dhe mirësitë e tij. Përfitimet që sjell Profeti Muhamed a.s. e bëri detyrim sadakanë e fitrit […]

Në kërkim të thesarit të fshehur

Në kërkim të thesarit të fshehur

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e vlefshme se një njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.” Nata e […]

Ramazan, Mirë se vjen!

Ramazan, Mirë se vjen!

Nga Qani SULKU Atë që Allahu e lartësoi, ne nuk mund ta neglizhojmë; atë që Allahu e dalloi dhe e veçoi nga të tjerët, ne nuk na takon që ta përgjithësojmë; atë që Allahu e çmoi, ne nuk mund ta zhvlerësojmë. Nga krijesat Zoti dalloi njeriun; nga vendet, Mekën; nga ditët, dalloi ditën e xhuma […]

Tiranë, mbahet simpoziumi “Ramazani dhe vlerat e tij”

Tiranë, mbahet simpoziumi “Ramazani dhe vlerat e tij”

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë organizoi sot, më 17 qershor 2015, një simpozium me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit. Në këtë aktivitet u trajtua rëndësia, vlerat dhe dobitë e Ramazanit për njeriun, familjen e shoqërinë. Simpoziumi nisi me këndimin e një pjese kur’anore nga Gazmend Teqja, zv/myfti i Tiranës. Në vijim të ftuarit dhe […]

“Vëllazëria në Islam”, simpozium në Pogradec

“Vëllazëria në Islam”, simpozium në Pogradec

Drejtoria e Rinisë në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë organizoi një simpozium në qytetin e Pogradecit. Në këtë aktivitet u trajtua rëndësia, vlerat dhe dobitë e vëllazërisë në Islam.  Të ftuarit dhe pjesëmarrësit i përshëndeti Myftiu i Pogradecit, Namik Mahmutllari, i cili mes të tjerash tha: “Shoqëria e mirë është dhunti prej Zotit të gjithësisë. Vetë Profeti […]

Muaji Shaban dhe Nata e Beraetit

Muaji Shaban dhe Nata e Beraetit

Në fenë Islame disa periudha kohore janë më të veçanta sesa të tjerat. Këtë ne e konstatojmë në Kur’an dhe në Traditën Profetike ku shohim që agjërimi dhe leximi i Kur’anit në muajin e Ramazanit, adhurimi në një të tretën e fundit të natës, lutja që bëhet menjëherë pas faljes së namazeve farz dhe shumë […]

Vlera e Natës së Kadrit

Vlera e Natës së Kadrit

Ebu Hurejra transmeton nga Profeti (a.s.) se ka thënë: “Kush falet Natën e Kadrit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet që ka bërë më parë”[1]. Shpjegimi i hadithit Ky hadith flet për vlerën e Natës së Kadrit. Në të vërtetë, Nata e Kadrit është një natë madhështore të cilën Allahu […]

Në kërkim të Natës së Kadrit

Në kërkim të Natës së Kadrit

 Aishja (r.a.) ka thënë: “Në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit Profeti (a.s.) hynte në itikaf dhe thoshte: “Kërkojeni natën e Kadrit në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit”. Në një transmetim tjetër thuhet: Kërkojeni atë në netët teke të dhjetëditëshit të fundit të Ramazanit.”[1] Shpjegimi i hadithit: Nëpërmjet këtij hadithi myslimani është i urdhëruar që […]