mire se vjen

Ramazan, Mirë se vjen!

Ramazan, Mirë se vjen!

Nga Qani SULKU Atë që Allahu e lartësoi, ne nuk mund ta neglizhojmë; atë që Allahu e dalloi dhe e veçoi nga të tjerët, ne nuk na takon që ta përgjithësojmë; atë që Allahu e çmoi, ne nuk mund ta zhvlerësojmë. Nga krijesat Zoti dalloi njeriun; nga vendet, Mekën; nga ditët, dalloi ditën e xhuma […]