meshira

Mëshira…

Mëshira…

Në mesin e një shkretëtire gjendej një nënë me fëmijën e saj në krahë. Në atë çast Allahu i Lartmadhëruar e urdhëroi engjëllin e vdekjes të shkonte e t’ia merrte shpirtin nënës. Engjëlli hodhi sytë përreth në shkretëtirë. Asgjë prej gjëje, veç rërë e humbëtirë. “O Zot, si t’ia marr shpirtin një nëne me foshnjën […]

Urrejtja zbutet me butësi

Urrejtja zbutet me butësi

Secili prej nesh mund t’i përgjigjet të mirës me të mirë, por t’i përgjigjesh të keqes me të mirë i përket vetëm të urtëve. Veçoria themelore e kësaj sjelljeje është urtësia dhe butësia. Marrëveshja e Hudejbijes përfshinte aq kushte të papranueshme për myslimanët saqë Hz. Omeri r.a. iu drejtua Profetit a.s. me këto fjalë: ‘A […]

Në kërkim të thesarit të fshehur

Në kërkim të thesarit të fshehur

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e vlefshme se një njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.” Nata e […]