kur’ani

Secili në Kur’an do të gjejë sa vlen në të vërtetë

Secili në Kur’an do të gjejë sa vlen në të vërtetë

Para disa vitesh m’u dha rasti që të marr pjesë në një konferencë që i kushtohej problemeve të rilindjes islame. Në konferencë, e cila u mbajt në një qytet të madh evropian, një numër i madh dijetarësh të njohur shfaqën mendimet e tyre rreth çështjeve që i përkasin fesë dhe përtëritjes islame. Çdo ditë puna […]

Aromë Ramazani…

Aromë Ramazani…

Në këto rreshta do të jepen disa prej nocioneve të muajit të Ramazanit. Sa herë që në mendje më ngulitet një nocion, papritur më shfaqet një tjetër. Sa herë që ndjej aromën e tij të këndshme, të tjera aroma më pushtojnë. Nuk e di nga t’ia filloj e as deri ku të ndalem, por, më […]

Punët e mira e akordojnë zemrën dhe jetën e myslimanit sipas Kur’anit

Punët e mira e akordojnë zemrën dhe jetën e myslimanit sipas Kur’anit

“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun.” (Kur’an, 3/110) Nëse besimtari përpiqet dhe provon të aplikojë me zemër të pastër mësimet kuranore dhe të pejgamberit Muhamed a.s., çdo ditë e më shumë kupton se është […]

A e kuptojnë ç’po ndodh me ta?

A e kuptojnë ç’po ndodh me ta?

Mendimi për pranimin e Islamit më dukej si aventura nëpër urë, mbi humnerën ndërmjet dy botëve tjetërfare; urës aq të gjatë, saqë duhet të arrihet pika nga e cila s’ka kthim para se skaji tjetër të bëhet i pashmangshëm. Kam qenë krejtësisht i vetëdijshëm se, nëse bëhem mysliman, më duhet medoemos që të kthehem nga […]

Festa e fillimit të jetës njerëzore në tokë

Festa e fillimit të jetës njerëzore në tokë

Hulumtim në themel të historisë së njerëzimit Bota, kështu siç është, ka një fillim, do të ketë edhe një mbarim. Edhe për njerëzimin ka një fillim, ka edhe një mbarim. Në Kur’an thuhet: “Ditën kur toka do të ndryshohet në një tjetër tokë edhe qiejt e të tërë do të dalin para Krijuesit, të Plotfuqishmit”. […]

Përputhje shifrash

Përputhje shifrash

Në Kur’anin Fisnik, fjala “fatkeqësi” dhe derivatet e saj përmenden 75 herë, aq sa edhe fjala “falënderim”. Fjala “flori” përmendet 10 herë e po aq përsëritet fjala “stoli” dhe mes tyre ekziston një lidhje e ngushtë. Fjala “borxh” përsëritet 13 herë dhe po kaq herë dhe fjala “varfëri”. Fjala “dynja” në Kuran përmendet 115 herë […]

Kur’ani është ushqim për shpirtin

Kur’ani është ushqim për shpirtin

Kur’ani është ushqim për shpirtin, qetësi për zemrën dhe dritë për mendjen, kështu u shpreh nënkryetari i Komunitetit Mysliman, Ali Zaimi, në programin e organizuar nga Medreseja e Tiranës për Kur’anin Famëlartë. Ai shtoi më tej se nëpërmjet Kur’anit, Allahu e ngriti njeriun në pozitën e të qenit bashkëbisedues me të. “Shumë arritje, vlera e […]

Respekti për Kur’anin gërryen malin

Respekti për Kur’anin gërryen malin

Në Pakistan gjen vlerat më të larta të Islamit. Histori e pakistanezëve për respektin që kanë ndaj Kuranit i ka habitur dhe emocionuar të gjithë ata që e kanë dëgjuar dhe parë nga afër. Për të mbrojtur Kur’anët që ishin duke u dëmtuar, pakistanezët në provincën Balochistan, dhjetë kilometra nga kryeqyteti Kuetta hapën dhjetëra tunele […]

Medreseja e Kavajës dhe Elbasanit, program për Kur’anin Famëlartë

Medreseja e Kavajës dhe Elbasanit, program për Kur’anin Famëlartë

Kur’ani le të jetë udhërrëfyesi dhe manuali i jetës së tyre Medreseja e Kavajës, dega e vajzave organizoi më 30 Janar, programin festiv “Kur’ani Famëlartë udhërrëfyes dhe burim lumturie për mbarë njerëzimin”. Është viti i tretë radhazi që Medreseja organizon këtë program me rastin e kalimit të klasave të dhjeta në leximin e Kur’anit. Në […]

Kur’ani dhe morali

Kur’ani dhe morali

Në Kur’an të Shenjtë takojmë në versete qi kanë lidhje të ngushtë me moralin e me rregullat qi udhëzojnë njerëzit në jetë. Kujdesi qi ka Libri i Shenjtë për këtë pikë asht aqë i madhe saqi versetet ma ë shumtë kuranorë preokupohen para çdo gjaje me moral dhe me edukatë. Muslimanët e periudhës së parë […]

Page 1 of 3123