kuran

Ceremonia e Hatmes Sherife mbush xhaminë e Parrucës

Ceremonia e Hatmes Sherife mbush xhaminë e Parrucës

Në një atmosferë të mrekullueshme besimi, ditën e hënë, më 13 korrik 2015, pas namazit të ikindisë, në xhaminë e Parrucës, u zhvillua ceremonia e Hatmes Sherife. Nga dita e parë e agjërimit e deri më sot, nën drejtimin e Myftiut të Shkodrës dhe me praninë e disa imamëve, u lexua plotësisht Kur’anin Famëlartë, duke […]

Përkujtohet me lutje Nata e Miraxhit në Tiranë

Përkujtohet me lutje Nata e Miraxhit në Tiranë

Në kuadër të Natës së Israsë dhe Miraxhit, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë organizoi mbrëmjen e së premtes, dt. 15 maj 2015 një program fetar në xhaminë e Et’hem Beut në Tiranë.  Programi u çel me këndim Kur’ani nga Imami i xhamisë së “Ali Demit”. Më pas u shoqërua me vazë , ilahi dhe lutje, duke […]

KMSH organizon Olimpiadën e Lëndëve Fetare

KMSH organizon Olimpiadën e Lëndëve Fetare

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë (Drejtoria e Arsimit), organizoi ditën e djeshme (9 maj 2015) Olimpiadën e Lëndëve Fetare, përkatësisht në Kur’an, Arabisht, Fikh dhe Besim. Olimpiada u zhvillua në ambientet e Universitetit Bedër dhe morën pjesë nxënës nga gjithë Medresetë e Shqipërisë. Nxënësit u vlerësuan nga një juri e përzgjedhur nga stafi i medreseve dhe […]

Etika  Islame në  kreun  El Huxhurat – Muret

Etika  Islame në  kreun  El Huxhurat – Muret

Titulli i kësaj sureje merr shkas nga ajeti 4 ku përmenden muret ose kthinat e banesës dhe bën aluzion rreth një përfaqësie nga fisi Beni Tamim që shkoi në Medine, aty nga viti 9 hixhri (630 e.r.), për t’u takuar me Muhamedin a.s. dhe e thirri me zë të lartë jashtë mureve të banesës, siç […]

Mrekullia matematikore e Kur’anit

Mrekullia matematikore e Kur’anit

Nga mrekullitë e shumta që përmban Kur’ani është edhe ajo matematikore, si për shembull, e shumëshpjeguara mrekullia e numrit 19. Kurse këtu po japim disa fjalë dhe numrin se sa herë janë përsëritur ato në Kur’an, në një tablo të habitshme: 7 QIEJ – 7 HERË KRIJIMI I QIEJVE – 7 IMAN (BESIM) – 25 […]

Çështja e besimtarit është e habitshme

Çështja e besimtarit është e habitshme

Ebu Jahja Suhejb ibnu Sinan thotë: I Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Çështja e besimtarit është e habitshme dhe, në fakt e gjithë çështja e tij është mirësi. Kjo nuk i ndodh askujt tjetër përveç besimtarit. Nëse i vjen një e mirë falënderon dhe kjo është mirë për të, e nëse e godet ndonjë […]

Durimi në Kur’an

Durimi në Kur’an

Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jeni të tillë.”[1] “Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit.”[2] “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.”[3] “Kushdo që duron dhe […]

Emigron në Mali për t’u mësuar njerëzve Kuranin

Emigron në Mali për t’u mësuar njerëzve Kuranin

Arif Demirel, një 60 vjeçar nga Turqia vendosi të emigrojë në Mali për arsyen e thjeshtë t’u mësoj kuranin myslimaneve në këto zona, duke sfiduar temperaturën e lartë dhe kushtet e vështira të jetesës, i moshuari është nisur për në Afrikën Perëndimore dhe pse pa dëshirën e familjarëve të tij, të cilët ishin shprehur kundër […]

Durimi në Kur’an

Durimi në Kur’an

Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jeni të tillë.”[1] “Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit.”[2] “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.”[3] “Kushdo që duron dhe […]

Ngrehu, o i mbuluar!

Ngrehu, o i mbuluar!

  Shënime rreth Kreut 74, “I Mbuluari” (El Muddeththir) Periudha e Mekës, 56 ajete Me Emrin e Zotit, Bamirës, Mëshirëplotë. O i mbuluar! / Ngrehu e lajmëro, / Zotin tënd madhëro, / petkat tua i pastro, / të papastrës iu largo; / në bën një të mirë, të përfitosh mos kërko; / për tët Zot […]

Page 1 of 212