keshilla

 Këshilla për një përkthyes të ri

 Këshilla për një përkthyes të ri

Teksti (që do të përkthehet) është një mesazh i aksh autori. Ky mesazh duhet dekoduar nga aksh përkthyes. Për një përkthyes me përvojë e sidomos, midis gjuhësh që janë në marrëdhënie të shpeshta përkthimi (si në përkthimet fetare islame arabisht-shqip), kjo punë do të ishte si një hapje e lehtë nga njëri kod (arabishtja) te […]

Mënyra të lehta për të pakësuar yndyrën dhe kaloritë

Mënyra të lehta për të pakësuar yndyrën dhe kaloritë

Nëse arrini të zvogëloni sado pak kaloritë dhe yndyrën e konsumuar gjatë çdo ushqimi, ju do të përfitoni më shumë në periudha afatgjata. Në vazhdim do t’ju propozojnë disa hapa të thjeshtë të cilët mund t’i ndiqni për të ulur ca sasinë e kalorive dhe yndyrës së konsumuar. -Zëvendësoni mishin më të yndyrshëm me atë më […]

30 këshilla për ditët e Ramazanit

30 këshilla për ditët e Ramazanit

1. Të shtrojmë iftare për të afërmit dhe miqtë tanë. 2. Të presim me lutje dhe dua kohën e iftarit. 3. Nëse është e mundur të realizojmë Umre në Rama­zan. 4. Të mësojmë ta lexojmë Kur’anin nëse nuk dimë, e nëse dimë të përpiqemi ta lexojmë me texhvid (me rregu­lla). 5. Le të japim çdo […]

Ja disa këshilla lidhur me shëndetin gjatë Ramazanit

Ja disa këshilla lidhur me shëndetin gjatë Ramazanit

Gjërat që kemi për të ngrënë gjatë Ramazanit nuk duhet të jenë shumë të ndryshme nga gjërat që hamë në kohë të tjera dhe, me sa të jetë e mundur, të jenë të thjeshta. Të ngrënat duhet të jenë të tilla që të ndihmojnë për ruajtjen e peshës sonë normale. Krahas kësaj, për një obez, […]

10 këshilla për ditën e parë të punës

10 këshilla për ditën e parë të punës

Dashuria e parë nuk harrohet kurrë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ditën e parë të punës. Nëse bëhet fjalë për një zyrë, një laborator ose një ofiçinë, emocioni është i shumtë. Edhe pse ju mund të vini nga eksperienca të mëparshme profesionale ju keni entuziazëm kur filloni një punë të re dhe […]