istikameja

Çka është Istikameja (të qenit i qëndrueshëm në fe)?

Çka është Istikameja (të qenit i qëndrueshëm në fe)?

  Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Dijetarët e parë, e kanë definuar si: “المحافظه على الطاعات الظاهرات والباطنات في جميع الاماكن والاوقات ، وترك المخالفات الظاهرات والباطنات في جميع الاماكن والاوقات Përkujdesja për adhurimet, të dukshmet e të padukshmet, në të gjitha vendet e kohët, si dhe braktisja e kundërshtimeve, të dukshme e të […]