individi

Dobitë e agjërimit për individin

Dobitë e agjërimit për individin

Dobitë trupore Njeriu është një qenie e krijuar si sintezë e shpirtit me trupin. Ashtu siç trupi pa shpirtin nuk shpreh ndonjë gjë, ashtu dhe shpirti pa trupin nuk përbën ndonjë vlerë njerëzore. Me ato që ha e pi, me qëndrimet dhe veprimet, me adhurimet, përgjithësisht me detyrat dhe ritet fetare që përpiqet t’i kryejë, […]