hekuri

Po këtë e dinit…

Po këtë e dinit…

Studimet e kryera nga studiues të ndryshëm rreth kujtesës, në mënyrë të përmbledhur kanë dhënë këtë përfundim: te njerëzit me kujtesë të dobët, është vërejtur mungesa e theksuar e vitaminave B dhe C. U theksua gjithashtu se ilaçi më i mirë për të pasur një kujtesë sa më të madhe, është i fshehur te këto […]

Mrekullia numerike e Kur’anit

Mrekullia numerike e Kur’anit

Hekuri dhe përshkrimi numerik dixhital i Kur’anit Pesha kimike e Izotopeve të Hekurit është 57 Emri i sures kuranore ku përmendet Hekuri dhe vetitë e tij është El Hadid. Në arabisht ndarja bëhet në këtë mënyrë ا ل ح د ي د ا Elif në alfabetin arab është me nr =1 ل Lam në alfabetin […]