gjuha shqipe

Hafiz Ibrahim Dalliu, një nga themeluesit e letërsisë islame në gjuhën shqipe

Hafiz Ibrahim Dalliu, një nga themeluesit e letërsisë islame në gjuhën shqipe

Hafiz Ibrahimi është lindur në Tiranë më 1878 në një familje me tradita të nderuara fetare. Që në moshë të njomë ai iu vu dhe e realizoi me sukses mësimin e Kur’anit përmendësh dhe fitoi titullin Hafiz, titull që e mbajti tërë jetën e vet me dashuri, nder e krenari, në çfarëdo rrethanash që iu […]

“Pabesimtar”, “mosbesimtar” apo “jobesimtar”?

“Pabesimtar”, “mosbesimtar” apo “jobesimtar”?

Ilmi Rexhepi Tri janë parashtesat e gjuhës shqipe me të cilat fjalëve u jepet kuptim mohor: pa, mos dhe jo, p.sh.: i padrejtë, padrejtësi, mosveprim, jozyrtar. Ndonëse që të gjitha kuptim mohor u japin fjalëve, nuk bën të përdoren në vend të njëra-tjetrës. Pra, ka rregulla që përcaktojnë prej cilave fjalë formohen fjalët me kuptim […]

Mbi përpjekjet për lëvrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe në gjysmën e parë të shekullit XIX

Mbi përpjekjet për lëvrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe në gjysmën e parë të shekullit XIX

nga Genciana Abazi-Egro Në histori ka ngjarje margjinale të cilat ndonëse nuk janë përcaktuese të rrjedhave kryesore historike, ja vlen t’i bësh të njohura për t’i ndihmuar një konceptimi më të thellë, dhe më real të proceseve sociale e kulturore ku ato inkuadrohen. Ndërsa punoja për edicionin kritik tekstual të Divanit shqip të Nezim Beratit, […]