gjerman

Futbollisti gjerman: Islami më jep shpresë dhe forcë

Futbollisti gjerman: Islami më jep shpresë dhe forcë

“Feja Islame është sikur një top, sa më shumë që e shtyn drejt toke, ai aq më shumë ngrihet drejt qiellit. Sa më shumë që po luftohet feja Islame, kjo vetëm se po shkon duke u rritur dhe forcuar çdo ditë e më tepër. Falënderimi i takon Zotit të Botërave, i Cili e përsos dritën […]