fondacioni sema

Medresetë zhvillojnë provimet e pranimit për vitin 2015

Medresetë zhvillojnë provimet e pranimit për vitin 2015

Më datë 26 prill 2015, në disa nga medresetë e vendit u zhvillua provimi i pranimit ku morën pjesë më shumë se 2 mijë nxënës (djem dhe vajza) të klasave të nënta. Nxënësit pjesëmarrës konkurruan për të studiuar në një nga medresetë të ci lat ndodhen në qytetet Tiranë, Elbasan, Korçë, Kavajë dhe Berat. Testi përbëhej […]