dallgezim i shpritrave te etur

Dallgëzimi i shpirtrave të etur

Dallgëzimi i shpirtrave të etur

“Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit.” Profeti Muhamed a.s. Në kuptimin më të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë përtej atij metafizik, haxhi është vizita që kryhet në Qabe dhe në vendet e tjera të bekuara përreth saj, me qëllim përmbushjen e një obligimi fetar, në një interval të caktuar kohor, ndërsa në kuptimin […]