ambasada

Përfaqësues të ambasadës së SHBA-së vizitë në Medresenë e Tiranës  

Përfaqësues të ambasadës së SHBA-së vizitë në Medresenë e Tiranës   

Më datë 9 dhjetor 2014, përfaqësues të Ambasadës Amerikane vizituan Medresenë e Tiranës. Vizita kishte si qëllim njohjen me projektet qytetare që zhvillohen çdo vit në këtë shkollë. Pas prezantimit që bëri secili prej tyre, filloi prezantimi i projektit të parë “Jemi dhe ne”. Ky projekt i kushtohet fëmijëve jetimë, shqetësimeve, dëshirave të tyre, etj. […]