20 vjet

Një botim bibliografik shumëvlerësh

Një botim bibliografik shumëvlerësh

nga Prof. dr. Zyhdi Dervishi Para pak kohësh Drejtoria e Kulturës e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë botoi përmbledhjen bibliografike të plotë, shteruese “Bibliografia e gazetës “Drita Islame”, Janar 1992 – Dhjetor 2011”, me afro 500 faqe. Ky botim i realizuar me kritere mirëfilli profesionale ka vlera të shumëfishta jo vetëm teologjike e teorike, por edhe […]