Mrekullia matematikore e Kur’anit

KuranNga mrekullitë e shumta që përmban Kur’ani është edhe ajo matematikore, si për shembull, e shumëshpjeguara mrekullia e numrit 19. Kurse këtu po japim disa fjalë dhe numrin se sa herë janë përsëritur ato në Kur’an, në një tablo të habitshme:

7 QIEJ – 7 HERË
KRIJIMI I QIEJVE – 7

IMAN (BESIM) – 25
MOSBESIM – 25

TRADHTI – 16
TRADHTAR – 16

ZEKAT 32
BEREQET 32

DYNJA (KJO BOTË) 115
AHIRET (BOTA TJETËR) 115

ENGJËLL 88
SHEJTAN 88

NJERI 65
DHÉ 17
PIKË UJI 12
GJAK I NGJIZUR 6
MISH I PËRTYPUR 3
KOCKA 15
MISH 12

BIMË 26
PEMË 26

RAHMET (MËSHIRË) 79
HIDAJET (UDHËZIM) 79

DËNIM 117
FALJE (117X2) 234

VERË-NXEHTË 5
DIMËR-FTOHTË 5

VERË (PIJE DEHËSE) 6
DEHJE 6

VARFËRI 13
PASURI (13X2) 26

DITË 365
MUAJ 12
DITËT (MUAJ) 30

THUAJ 332
THANË 332

TË KËQIJTË 3
TË MIRËT (3X2) 6

JU KRIJOI JUVE 16
ROBËRIA (NDAJ ALLAHUT) 16

/Revista Drita Islame, Gusht 2013/

You must be logged in to post a comment Login