Lehtësimi i dhimbjes, një zbulim mjekësor

Dr. A. M. Katme

Është një zakon i mirënjohur, ndër prindërit myslimanë, që të vendosin një hurmë arabie të përtypur (ose fruta të tjera të ëmbla) në gojën e një foshnjeje të sapolindur. Myslimanët e bëjnë këtë duke ndjekur praktikën e Profetit Muhamed (a.s.), duke besuar se ai është, siç thotë Kur’ani, i dërguar si shërim dhe mëshirë për njerëzimin. Mund të nxjerrim përfundimin se nga mënyra se si lindi ky zakon, patjetër që ekziston një urtësi dhe një shpjegim logjik në të. Zbatimi i traditës është në përputhje me plotësimin dhe kënaqësinë e ndjekjes së Sunetit (praktikës së Pejgamberit), por është zbuluar se vendosja e një “substance të ëmbël” në gojën e një fëmije të sapolindur redukton ndjeshëm dhimbjen dhe rrahjet e zemrës.

Një studim mjekësor shkencor mjaft interesant, i botuar në British Medical Journal (Nr. 6993, 10 Qershor 1995), dëshmoi përtej çdo dyshimi përfitimin e dhënies së një ushqimi të ëmbël tek i porsalinduri, me qëllim që të zvogëlohej ndjenja e dhimbjes ndaj çdo procedure si marrja e një mostre gjaku për analizë ose para rrethprerjes.

Studimi i titulluar “Efekti analgjezik (lehtësimi i dhimbjes) i sukrozës në foshnjat e porsalindura, një studim kontrolli i randomizuar”, u krye nga Nora Haouari, Christopher Wood, Gillian Griffiths dhe Malcolm Levene në repartin postnatal në Infermierinë e Përgjithshme në Leeds, Angli.

60 foshnja të shëndetshme të lindura në 37-42 javë shtatzënie dhe të moshës pas lindjes nga 1-6 vjeç, u zgjodhën në mënyrë të rastësishme për të marrë 2 ml nga njëra nga katër solucionet: 12.5% ​​saharozë, 25% saharozë, 50% saharozë dhe ujë steril (kontroll).

Grupi i parë i 30 foshnjave mori shurupin e sheqerit para një analize rutinë të gjakut (shpimi në thembër, e cila është zakonisht e dhimbshme) e bërë për të zbuluar verdhëzën. 30 fëmijëve të tjerë iu dhanë vetëm ujë steril si një grup kontrolli.

Dhënia e 2 ml të një tretësire 25% ose 50% të saharozës në gjuhë para se të shpohej në thembër, uli ndjeshëm kohën e të qarës, në krahasim me foshnjat që morën vetëm ujë. Gjithashtu, shpeshtësia e tyre e zemrës u kthye në normalitet shumë më shpejt. Tretësira më e fortë e sheqerit kishte efektin më të madh mbi dhimbjen, duke reduktuar më tej kohën e të qarës me rritjen e përqendrimit të saharozës. Nga kjo mund të konkludojmë se saharoza (sheqeri) e vendosur në gjuhë mund të jetë një formë e dobishme dhe e sigurt e analgjezisë për t’u përdorur në foshnjat e reja.

Blass dhe Hoffmeyer treguan gjithashtu se tretësira 12% e sukrozës në gojë zvogëloi ndjeshëm kohëzgjatjen e të qarës në foshnjat e reja të nënshtruar ndaj shpimit të thembrës dhe rrethprerjes. Ky studim është raportuar në gazetën “The Independent” (e premte 9 qershor 1995), si dhe në artikullin e British Medical Journal.

Praktika e Pejgamberit, paqja qoftë mbi të, është regjistruar në koleksionet e thënieve të tij, nga të cilat më të saktë janë dy koleksionet e Buhariut dhe Muslimit.

 Ebu Burdah ka raportuar nga Ebu Musa, i cili ka thënë: “Kur më lindi një fëmijë, e mora atë dhe e çova te Profeti Muhamed, paqja qoftë mbi të, të cilin e quajti Ibrahim. Profeti a.s. përtypi një hurmë, pastaj e mori dhe me të fshiu brenda qiellzën e foshnjës.” Ka shumë ngjarje të tjera të raportuara si kjo. Hurma e arabisë përmban një përqindje shumë të lartë të sheqerit (70-80%), ajo ka fruktozë dhe glukozë që kanë vlera të larta kalorifike, është lehtësisht e tretshme dhe shumë e dobishme për trurin. Hurma përmban 2,2% proteina, vitaminë A, vitaminë Bl, B2 dhe acid nikotruik (kundër Pellagrës), ka gjurmë të mineraleve të nevojshme për trupin si kaliumi, natriumi, kalciumi, hekuri, mangani, bakri. Kaliumi, përqindja e të cilit është shumë e lartë, është gjetur të jetë shumë efektiv për rastet e hemoragjive, siç janë rastet e lindjes ose rrethprerjes. Mund të vërejmë se sipas traditës profetike hurmat e arabisë gjithashtu këshillohen për hapjen e agjërimit në Ramazan. Hurmat duhet të hahen, nëse është e mundur, para namazit të akshamit si një praktikë e mirë mjekësore dhe ushqyese. Vlera e madhe e hurmave tregohet edhe në një pasazh të famshëm dhe të bukur të Kur’anit në ajetin 6 të sures Merjem: “Dhe shkunde drejt vetes trungun e palmës dhe do të bien mbi ty hurma te freskëta të pjekura. Ha, pi dhe qetësohu…” Kjo ishte receta e Allahut, Krijuesit, për të bekuar Merjemen e ndershme në kohën e lindjes së Isait a.s., Profetit të bekuar. Ishte një kurë për ta bërë lindjen më të lehtë.  Sikurse në shembullin që kemi përshkruar shkurtimisht në këtë artikull, besojmë se kërkime të mëtejshme do të konfirmojnë mençurinë e mësimeve të Kur’anit dhe Sunetit për ata që ende dyshojnë në vlerën e tyre dhe të vërtetën e plotë. “Ne do t’ua tregojmë atyre shenjat tona në horizontet më të largëta dhe në vetet e tyre derisa t’u bëhet e qartë atyre se ky Kur’an është e vërteta. A nuk mjafton që Zoti juaj të jetë dëshmitar mbi të gjitha gjërat?” (Fussilet, 41:53) Ndërsa autorët e studimit mjekësor të përmendur kanë sugjeruar përdorimin e ushqimeve të ëmbla, ne do të rekomandojmë përdorimin e hurmave në të porsalindurit për lehtësimin e dhimbjes. Së fundi, shpresojmë që shkencëtarët dhe hulumtuesit myslimanë të marrin në konsideratë këtë zbulim të ri dhe shumë më tepër këshilla e praktika në mësimet e Islamit, që kërkojnë hulumtime investigative dhe studime objektive shkencore, do të marrin vëmendjen që meritojnë.

Përktheu: Erion Sukaj

/Revista ‘Drita Islame’ – Korrik 2017/

You must be logged in to post a comment Login