Përzgjedhja e Redaksisë

Thesare në fjalët profetike (1)

Ebu Hurejre transmeton nga Profeti (a.s.) se ai ka thënë: “Me të vërtetë Allahu nuk shikon as trupat dhe as fizionominë tuaj. Në të vërtetë Ai shikon zemrat e juaja.”[1] Jetëshkrimi i transmetuesit të hadithit: Ai është Ebu Hurejra, emri i të cilit është Abdurrahman Sahr Ed Deusi. Është njohur me epitetin Ebu Hurejre, ngase […]