Eseistikë

Mimesis-i ose imitimi krijimit

Mimesis-i ose imitimi krijimit

-3- Nëse do, merr një pasqyrë dhe mbaje nga të katër anët. (Platoni)   Nëse imitimin e fuqisë krijuese, të cilën e ka ndaluar Profeti (krijesat me shpirt), do e bartim në gjuhën e estetikës, do përballemi me konceptin e mimesis-it, që ka përcaktuar themelin e kulturës perëndimore pasgreke dhe pasrilindëse. Për mimesis-in mund të […]

Qëllimi i artit Islam

Qëllimi i artit Islam

-2- nga Edison Çeraj Duke pasur parasysh çfarë trajtuam në pjesën e parë të këtij studimi, vijmë në përfundimin se i gjithë arti islam është manifestim i të Vërtetës, le të themi, një ndër zgjatimet e saj që synon përherë njeriun, dhe si i tillë ai ta përkujton e ta përmend vazhdimisht atë dhe, përsëri […]

Estetika islame

Estetika islame

-1- nga Edison Çeraj Pjesa e parëSipas Titus Burchkardt-it, substanca e artit është bukuria. Në termat e fesë Islame, kjo është një cilësi hyjnore dhe, në këtillësinë e saj, ka një aspekt dyjar: në botë është pamja; është veshja që mbështjell qenien e bukur dhe gjërat e bukura; ndërsa te Zoti, sakaq, apo në vetvete, […]

Arti si një urë lidhëse me metafizikën

Arti si një urë lidhëse me metafizikën

Si rrjedhim, natyra e artit do të ishte kjo: e vërteta e qenieve që flet vetë.[1]                                                  ( Heidegger) nga Edison Çeraj Që në krye, përmes titullit, jepet të kuptohet se arti […]

Page 3 of 3123