Eseistikë

Dija e transmetuar dhe urtësia

Dija e transmetuar dhe urtësia

“Atij njeriu që Zoti ia do të mirën, ia bën të mundur të kuptuarit e fesë.”                                                                               […]

Për etikën dhe historinë

Për etikën dhe historinë

  nga Edison ÇERAJ E gjithë ajo që njohim si kulturë dhe që e quajmë të tillë, është rezultat i çështjes së pashmangshme se pse jetoj?; ndërsa qytetërimi është rezultat i shtrimit të vazhdueshëm të pyetjes si të jetoj?, ose si duhet t’i plotësoj nevojat e mia? Njëra është çështje e kuptimit të jetës, kurse […]

Tre profetët përcaktues

Tre profetët përcaktues

 nga Edison ÇERAJ Duke u nisur nga gjendja jo e mirë ose e çrregullt e botës së jashtme, Moisiu, i cili u orvat ta sistemonte atë, përfaqëson atë model/natyrë profeti që në mënyrë figurative mund ta përshkruajmë si ai që mban në dorë skeptrin e ligjit, pasi janë pikërisht ligjet që vendosi ai ato që […]

Mbi nihilizmin

Mbi nihilizmin

nga Edison ÇERAJ Nihilizmi bashkëkohor është shfaqur dhe është përvijuar si një formë religjioni në mbretërinë e qytetërimit. Nihilizmi nuk është mohim i Zotit, por protestë se përse nuk ka Zot, ose – si te Beckett-i – protestë përse nuk ka njeri, përse njeriu s’është i mundur, përse nuk është realizueshëm në kushtet e ekzistencës? […]

Kopshtari plak dhe Tzu-Gung-u

Kopshtari plak dhe Tzu-Gung-u

nga Edison ÇERAJ Në një proverb kinez lexojmë këtë ndodhi:   Teksa po udhëtonte në viset në veri të lumit Han, Tzu-Gung-u pa një plak që po punonte kopshtin. Ai kishte hapur një kanal për vaditje. Plaku zbriste në pus, mbushte një enë me ujë që e mbante në krahë dhe e zbrazte në kanal. […]

Mbi njohjen

Mbi njohjen

    nga Edison ÇERAJ  Disiplina ose dega që merret me mundësitë apo pamundësitë njohëse të njeriut në filozofi quhet epistemologji. Epistemologjia fokusohet pikërisht te çështja e njohjes, pra, se çfarë është e mundur të njohë apo të mos njohë njeriu. Filozofët që mbajnë një qëndrim pozitiv në këtë mes njihen si dogmatikë[1], kurse ata […]

Çështja e zemrës, ose zemra është çështja

Çështja e zemrës, ose zemra është çështja

Nga: Edison ÇERAJ “Problemi i zemrës është zemra e problemit.”[1] Një nga arsyet se pse çdo libër filozofie karakterizohet nga njëfarë ftohtësie, madje me raste edhe nga vrazhdësia, është se në filozofi është përjashtuar zemra. Në të gjithë historinë e filozofisë nuk gjen pothuajse asnjë faqe për zemrën. Është e pamundur të mendosh qoftë edhe […]

A është feja opium për masat?

A është feja opium për masat?

  nga Enklid PELARI  Në artin e drejtimit të masave, një ndër modalitetet më të përdorura –dhe që përdoret- është: ‘’Sulmi ndaj rivalit (armikut) politik si propaganda më efiçente për të fituar hegjemoninë ndaj rivalëve politike. Kjo ndodh sepse duke e përdorur tjetrin si objekt sulmi, akuzuesi synon të ulë vlerat e subjektit të targetuar […]

Pamundësia e kritikës në art

Pamundësia e kritikës në art

Nga: Edison Çeraj (Me shkas nga qasja e Alija Izetbegović-it për kritikën) Historia e artit ka tregue se kritika si e tillë nuk është e mundshme; duke nënkuptue këtu kritikën si përcaktuese të artit dhe jo-artit, dhe si përcaktuese të qëllimit që duhet të ketë artisti përmes aktit krijues. Prandaj, ngjarjet dhe faktet që na […]

Arti dhe e Vërteta

Arti dhe e Vërteta

    nga Edison ÇERAJ Duket sikur arti dhe e vërteta qëndrojnë në të njëjtin plan për shkak të lidhëzës dhe. Sigurisht që nuk kemi për qëllim asnjë lloj krahasimi midis artit dhe të Vërtetës, pasi mendojmë dhe besojmë se arti është mjeti, ndërsa e Vërteta qëllimi. Pra, arti është një nga rrugët që mund […]

Page 2 of 3123