Spiritualitet

Në prag të një dite përkujtimi e reflektimi

Në prag të një dite përkujtimi e reflektimi

Rikthimi i Hënës së Muajit Rebiul Evvel, ku përkujtojmë Lindjen e Begatë të Hz. Muhamedit a.s., është ndër të tjera edhe një mundësi që na jepet për të vlerësuar faktin e dërgesës së Zotërisë sonë, si Vulë e të dërguarve të Zotit, plotësues i fesë, gjithëpërfshirës, mëshirë për mbarë botët, mësues edukator, largpamës dhe paralajmërues […]

Njeriu vuan… nga zemra!

Njeriu vuan… nga zemra!

“Themeli i lumturisë së vërtetë është në zemër” – Epitectus Që njerëzimi është i sëmurë, dhe bile i sëmurë shumë rëndë, saqë ka rrezik të madh të përgjysmohet, s’ka më asnjë pikë dyshimi. Të gjithë e shohim dhe të gjithë e kemi parasysh jetën tonë të përditshme me plot hidhërime, mallëngjime, vuajtje e brenga, saqë […]

Mëshira…

Mëshira…

Në mesin e një shkretëtire gjendej një nënë me fëmijën e saj në krahë. Në atë çast Allahu i Lartmadhëruar e urdhëroi engjëllin e vdekjes të shkonte e t’ia merrte shpirtin nënës. Engjëlli hodhi sytë përreth në shkretëtirë. Asgjë prej gjëje, veç rërë e humbëtirë. “O Zot, si t’ia marr shpirtin një nëne me foshnjën […]

Ashura, dita e Mëshirës së Zotit

Ashura, dita e Mëshirës së Zotit

Lidhur me agjërimin e ditës Ashura, citohen hadithe të shumta, ku ndër to është dhe hadithi i transmetuar nga imam Muslimi, sipas të  cilit Katade e ka të dëgjuar të dërguarin e Zotit a.s. të thotë: “Agjërimi i ditës së Arafatit fshin gjynahet e vitit të kaluar dhe të atij që e pason. Sakaq, agjërimi i […]

Vlerat historike të emigrimit profetik

Vlerat historike të emigrimit profetik

Emigrimi profetik nuk ishte thjesht një largim nga frika e politeistëve dhe torturave të tyre, por myslimanët emigronin për të hedhur në mënyrën më të shëndoshë themelet e shoqërisë islame në një vend të sigurt. Profeti Muhamed a.s. nuk ishte thjesht një emigrant, por arkitekti, drejtuesi dhe udhërrëfyesi i një bote dhe shoqërie të re. […]

Hixhreti Profetik, ngadhënjimi i dritës mbi errësirën

Hixhreti Profetik, ngadhënjimi i dritës mbi errësirën

Në fillim të çdo hëne të re të muajit Muharrem, jetojmë me përkujtimin e Hixhretit Profetik. Në brendësinë e qenies sonë ngjallet ndjenja e sakrificës dhe idealeve më të larta, shfaqet besimi i pastër, shkreptijnë rrezet e përpjekjeve dhe kumbon fuqishëm zëri i arsyes dhe i së vërtetës. Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an: “Në […]

Shpresë…

Shpresë…

Shpresa është një ndjenjë, që mbi të gjitha, lidhet me besimin. Ata që besojnë kanë shpresë. Është kjo arsyeja që disa efekte të besimit të fortë, mund të bëjnë mrekullia tek disa njerëz. Ata që nuk arrijnë të kenë një besim të kësaj shkalle, mendojnë se një shpresë dhe besim i tillë është diçka jashtë […]

Festa e fillimit të jetës njerëzore në tokë

Festa e fillimit të jetës njerëzore në tokë

Hulumtim në themel të historisë së njerëzimit Bota, kështu siç është, ka një fillim, do të ketë edhe një mbarim. Edhe për njerëzimin ka një fillim, ka edhe një mbarim. Në Kur’an thuhet: “Ditën kur toka do të ndryshohet në një tjetër tokë edhe qiejt e të tërë do të dalin para Krijuesit, të Plotfuqishmit”. […]

Bajrami, ditë gëzimi dhe shpërblimi

Bajrami, ditë gëzimi dhe shpërblimi

Punët ndahen në të lehta ose të vështira, për të cilat shpërblimin e merr në vlerë monetare dhe kaq, por ka edhe punë të cilat, për disa mund të jenë të lehta e për disa të tjerë të vështira, por që më në fund ofrojnë një shpërblim shumë më të madh sesa ai monetar, si […]

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Sapo na kaloi një muaj i veçantë. Çdo ditë e tij ishte një thesar i çmuar, të cilin mund ta blinte çdokush: i riu dhe i moshuari, i sëmuri dhe shëndetploti, i pasuri dhe i varfri, pushtetari dhe njeriu pa pushtet. Për ta fituar atë thesar, për hir të Zotit agjëruam me besim të plotë […]