Spiritualitet

Vlerat historike të emigrimit profetik

Vlerat historike të emigrimit profetik

Emigrimi profetik nuk ishte thjesht një largim nga frika e politeistëve dhe torturave të tyre, por myslimanët emigronin për të hedhur në mënyrën më të shëndoshë themelet e shoqërisë islame në një vend të sigurt. Profeti Muhamed a.s. nuk ishte thjesht një emigrant, por arkitekti, drejtuesi dhe udhërrëfyesi i një bote dhe shoqërie të re. […]

Hixhreti Profetik, ngadhënjimi i dritës mbi errësirën

Hixhreti Profetik, ngadhënjimi i dritës mbi errësirën

Në fillim të çdo hëne të re të muajit Muharrem, jetojmë me përkujtimin e Hixhretit Profetik. Në brendësinë e qenies sonë ngjallet ndjenja e sakrificës dhe idealeve më të larta, shfaqet besimi i pastër, shkreptijnë rrezet e përpjekjeve dhe kumbon fuqishëm zëri i arsyes dhe i së vërtetës. Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an: “Në […]

Shpresë…

Shpresë…

Shpresa është një ndjenjë, që mbi të gjitha, lidhet me besimin. Ata që besojnë kanë shpresë. Është kjo arsyeja që disa efekte të besimit të fortë, mund të bëjnë mrekullia tek disa njerëz. Ata që nuk arrijnë të kenë një besim të kësaj shkalle, mendojnë se një shpresë dhe besim i tillë është diçka jashtë […]

Festa e fillimit të jetës njerëzore në tokë

Festa e fillimit të jetës njerëzore në tokë

Hulumtim në themel të historisë së njerëzimit Bota, kështu siç është, ka një fillim, do të ketë edhe një mbarim. Edhe për njerëzimin ka një fillim, ka edhe një mbarim. Në Kur’an thuhet: “Ditën kur toka do të ndryshohet në një tjetër tokë edhe qiejt e të tërë do të dalin para Krijuesit, të Plotfuqishmit”. […]

Bajrami, ditë gëzimi dhe shpërblimi

Bajrami, ditë gëzimi dhe shpërblimi

Punët ndahen në të lehta ose të vështira, për të cilat shpërblimin e merr në vlerë monetare dhe kaq, por ka edhe punë të cilat, për disa mund të jenë të lehta e për disa të tjerë të vështira, por që më në fund ofrojnë një shpërblim shumë më të madh sesa ai monetar, si […]

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Në përcjelljen e muajit më të dashur

Sapo na kaloi një muaj i veçantë. Çdo ditë e tij ishte një thesar i çmuar, të cilin mund ta blinte çdokush: i riu dhe i moshuari, i sëmuri dhe shëndetploti, i pasuri dhe i varfri, pushtetari dhe njeriu pa pushtet. Për ta fituar atë thesar, për hir të Zotit agjëruam me besim të plotë […]

Sadakaja e gëzon një të varfër – Gëzoje edhe ti

Sadakaja e gëzon një të varfër – Gëzoje edhe ti

Kuptimi i fjalës fitr është hapje e agjërimit. Ndërsa sadakaja e fitrit është ai adhurim pasuror që jepet si falënderim për mundësinë që Allahu i ka dhënë myslimanit për vlerësimin dhe përjetimin e Ramazanit dhe për përfitimin nga begatitë dhe mirësitë e tij. Përfitimet që sjell Profeti Muhamed a.s. e bëri detyrim sadakanë e fitrit […]

Në kërkim të thesarit të fshehur

Në kërkim të thesarit të fshehur

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e vlefshme se një njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.” Nata e […]

Ramazani, udhëtimi drejt përsosjes morale e shpirtërore

Ramazani, udhëtimi drejt përsosjes morale e shpirtërore

Ngremë shikimin ne horizont e përpara kemi një muaj të pasur. Tentojmë të zgjasim dorën e ajo për pak sa nuk i cak shpërblimet e mëdha që ky muaj i përplotshëm mbart në vetvete. Por jo të gjithë mund të arrijnë t’i shohin me sy të lirë këto pasuri. Disa kanë nevojë për një ndihmesë […]

Dhe hapen dyert e mirësisë…

Dhe hapen dyert e mirësisë…

Muajt kaluan shumë shpejt. Sot kemi arritur në një moment të rëndësishëm, i cili na bën të pyesim veten: “A i kemi hapur dyert për një muaj kaq të begatë?” Profeti a.s. ka thënë: “…në Ramazan hapen dyert e Xhenetit dhe mbyllen dyert e Xhehenemit.” Pra, Zoti i hap dyert e Xhenetit dhe i mbyll […]