Spiritualitet

Islami në familje

Roli i familjes është themelor në formimin e njeriut. Raporti mes pjesëtarëve të familjes dhe në mënyrë të veçantë midis burrit dhe gruas, nuk është thjesht një raport intim, por ka karakter shpirtëror dhe prej tij burojnë dashuria, sinqeriteti, mirëkuptimi, mbështetja, besimi reciprok, shpirti i sakrificës, përkrahja dhe ndihma. Pikërisht brenda familjes ngulitet në personalitetin […]

Kur s’të dëgjon veshi atë që të thotë goja

Gjuha kocka s’ka, kocka thyen – thotë populli. Në të vërtetë gjuha është një organ i rëndësishëm në trupin e njeriut, e cila po të keqpërdoret e çon njeriun në mëkate. Me anë të gjuhës njeriu realizon qëllimet e tij të mira apo të mbrapshta, fiton dashurinë e të tjerëve, lëvdatat, duartrokitjet… Nga ana tjetër […]

Vdekja, e “paftuara” që pret pas porte

Gjithmonë e më shumë e heqim nga mendja. E degdisim s’di se ku, larg, shumë larg mbas toneve të hirtë të harresës. Dhe e lëmë atje duke e mbështetur shpesh me fjalën e vjetër të plakave, ‘larg qoftë!!!’. Dhe është pikërisht gjysma tjetër e ekzistencës tonë, është gjysma tjetër e asaj që të gjithë përjetuan […]

Një burrë

Historia njerëzore në përgjithësi, por edhe ajo islame në veçanti, ka treguar shpesh se shumë shoqëri dhe bashkësi njerëzore, qofshin këto fetare ose jo, pritjen dhe gjetjen e shpëtimit dhe të ringritjes ideore, politike, pse jo edhe fetare, e kanë pritur tek individë të veçantë, të cilët jo rrallë herë kanë qenë definues që rrjedha […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (3)

Muhammedi si Profet dhe i Dërguar i Allahut Për 40 vjet, Muhamedi jetoi si njeri i zakonshëm mes popullit të tij. Ai nuk ishte i njohur si një udhëheqës, predikues apo orator. Askush nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë të mësojë dhe të këshillojë njerëzit, apo të diskutonte në lidhje me parimet e metafizikës, etikës, ligjit, […]

Komentimi i ajetit të sprovës

“Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit” Bekare, 155-157 Sprova kurrsesi, nuk mund të konsiderohet gjë e keqe. Gjë e keqe është që njeriu mos të rezistojë ndaj saj. Në të vërtetë, çdo sprovë është provim. Askush nuk […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (2)

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Nëse do ta imagjinonim veten tonë në botën e para 1400 vjetëve, ne do të gjendeshim në një botë krejt të ndryshme. Mundësia për të shkëmbyer ide do të ishte e pakët dhe mjetet e komunikimit të kufizuara dhe të pazhvilluara. Errësira do të mbretëronte […]

Rreth virtyteve të Profetit Muhamed a.s.

Profeti ka shumë virtyte. Ne do të përmendim vetëm disa. 1. Profetit i zbriti Kurani – Zbulesa më e fundit e Allahut për gjithë njerëzimin e për të gjitha kohët: “Kur’ani është, vërtet Mesazhi për ty dhe për bashkësinë tënde” (Kur’an, 43:44). Kurani është mrekullia e Zotit për Profetin. Mrekulli të dhëna nga Zoti patën […]

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

“Nëse shfrytëzohet ky rast për tu kujtuar njerëzve jetën e Profetit a.s, mesazhin e tij të përjetshëm dhe faktin që ai është mëshirë për mbarë botërat, këtu nuk shoh asnjë bidat dhe asnjë humbje.” – Dr.Kardavi Pyetje: “Si gjykohet festimi i ditëlindjes së Profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe festimi i ngjarjeve të […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (1)

Profetësia dhe Profeti Muhamed (1)

Kuptimi i Profetësisë dhe misioni i Profetëve Allahu ka krijuar çdo bashkësi gjallesash me një qëllim të caktuar dhe me një udhërrëfyes apo udhëheqës. Është e pakonceptueshme që Allahu i Madhëruar, i Cili u ka dhënë botës së bletëve një mbretëreshë, milingonave një udhëheqës dhe zogjve e peshqve udhërrëfyes, të na linte ne pa profetë […]