Spiritualitet

Kur s’të dëgjon veshi atë që të thotë goja

Gjuha kocka s’ka, kocka thyen – thotë populli. Në të vërtetë gjuha është një organ i rëndësishëm në trupin e njeriut, e cila po të keqpërdoret e çon njeriun në mëkate. Me anë të gjuhës njeriu realizon qëllimet e tij të mira apo të mbrapshta, fiton dashurinë e të tjerëve, lëvdatat, duartrokitjet… Nga ana tjetër […]

Vdekja, e “paftuara” që pret pas porte

Gjithmonë e më shumë e heqim nga mendja. E degdisim s’di se ku, larg, shumë larg mbas toneve të hirtë të harresës. Dhe e lëmë atje duke e mbështetur shpesh me fjalën e vjetër të plakave, ‘larg qoftë!!!’. Dhe është pikërisht gjysma tjetër e ekzistencës tonë, është gjysma tjetër e asaj që të gjithë përjetuan […]

Një burrë

Historia njerëzore në përgjithësi, por edhe ajo islame në veçanti, ka treguar shpesh se shumë shoqëri dhe bashkësi njerëzore, qofshin këto fetare ose jo, pritjen dhe gjetjen e shpëtimit dhe të ringritjes ideore, politike, pse jo edhe fetare, e kanë pritur tek individë të veçantë, të cilët jo rrallë herë kanë qenë definues që rrjedha […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (3)

Muhammedi si Profet dhe i Dërguar i Allahut Për 40 vjet, Muhamedi jetoi si njeri i zakonshëm mes popullit të tij. Ai nuk ishte i njohur si një udhëheqës, predikues apo orator. Askush nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë të mësojë dhe të këshillojë njerëzit, apo të diskutonte në lidhje me parimet e metafizikës, etikës, ligjit, […]

Komentimi i ajetit të sprovës

“Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit” Bekare, 155-157 Sprova kurrsesi, nuk mund të konsiderohet gjë e keqe. Gjë e keqe është që njeriu mos të rezistojë ndaj saj. Në të vërtetë, çdo sprovë është provim. Askush nuk […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (2)

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Nëse do ta imagjinonim veten tonë në botën e para 1400 vjetëve, ne do të gjendeshim në një botë krejt të ndryshme. Mundësia për të shkëmbyer ide do të ishte e pakët dhe mjetet e komunikimit të kufizuara dhe të pazhvilluara. Errësira do të mbretëronte […]

Rreth virtyteve të Profetit Muhamed a.s.

Profeti ka shumë virtyte. Ne do të përmendim vetëm disa. 1. Profetit i zbriti Kurani – Zbulesa më e fundit e Allahut për gjithë njerëzimin e për të gjitha kohët: “Kur’ani është, vërtet Mesazhi për ty dhe për bashkësinë tënde” (Kur’an, 43:44). Kurani është mrekullia e Zotit për Profetin. Mrekulli të dhëna nga Zoti patën […]

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

“Nëse shfrytëzohet ky rast për tu kujtuar njerëzve jetën e Profetit a.s, mesazhin e tij të përjetshëm dhe faktin që ai është mëshirë për mbarë botërat, këtu nuk shoh asnjë bidat dhe asnjë humbje.” – Dr.Kardavi Pyetje: “Si gjykohet festimi i ditëlindjes së Profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe festimi i ngjarjeve të […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (1)

Profetësia dhe Profeti Muhamed (1)

Kuptimi i Profetësisë dhe misioni i Profetëve Allahu ka krijuar çdo bashkësi gjallesash me një qëllim të caktuar dhe me një udhërrëfyes apo udhëheqës. Është e pakonceptueshme që Allahu i Madhëruar, i Cili u ka dhënë botës së bletëve një mbretëreshë, milingonave një udhëheqës dhe zogjve e peshqve udhërrëfyes, të na linte ne pa profetë […]

Shtatë ditët dhe shtatë qiejt e namazit (1)

Njeriu nuk mund të ndahet nga hija e vet ashtu siç nuk mund të ndahet as nga fati i tij. Ai është i detyruar të ekzistojë dhe rrugëtimi i tij në ekzistencë fillon pa dijen e tij. Sidoqoftë, ai është më i dijshmi në botën të cilën nuk e ka zgjedhur, por në të cilën […]