Spiritualitet

Komentimi i ajetit të sprovës

“Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit” Bekare, 155-157 Sprova kurrsesi, nuk mund të konsiderohet gjë e keqe. Gjë e keqe është që njeriu mos të rezistojë ndaj saj. Në të vërtetë, çdo sprovë është provim. Askush nuk […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (2)

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Nëse do ta imagjinonim veten tonë në botën e para 1400 vjetëve, ne do të gjendeshim në një botë krejt të ndryshme. Mundësia për të shkëmbyer ide do të ishte e pakët dhe mjetet e komunikimit të kufizuara dhe të pazhvilluara. Errësira do të mbretëronte […]

Rreth virtyteve të Profetit Muhamed a.s.

Profeti ka shumë virtyte. Ne do të përmendim vetëm disa. 1. Profetit i zbriti Kurani – Zbulesa më e fundit e Allahut për gjithë njerëzimin e për të gjitha kohët: “Kur’ani është, vërtet Mesazhi për ty dhe për bashkësinë tënde” (Kur’an, 43:44). Kurani është mrekullia e Zotit për Profetin. Mrekulli të dhëna nga Zoti patën […]

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

“Nëse shfrytëzohet ky rast për tu kujtuar njerëzve jetën e Profetit a.s, mesazhin e tij të përjetshëm dhe faktin që ai është mëshirë për mbarë botërat, këtu nuk shoh asnjë bidat dhe asnjë humbje.” – Dr.Kardavi Pyetje: “Si gjykohet festimi i ditëlindjes së Profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe festimi i ngjarjeve të […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (1)

Profetësia dhe Profeti Muhamed (1)

Kuptimi i Profetësisë dhe misioni i Profetëve Allahu ka krijuar çdo bashkësi gjallesash me një qëllim të caktuar dhe me një udhërrëfyes apo udhëheqës. Është e pakonceptueshme që Allahu i Madhëruar, i Cili u ka dhënë botës së bletëve një mbretëreshë, milingonave një udhëheqës dhe zogjve e peshqve udhërrëfyes, të na linte ne pa profetë […]

Shtatë ditët dhe shtatë qiejt e namazit (1)

Njeriu nuk mund të ndahet nga hija e vet ashtu siç nuk mund të ndahet as nga fati i tij. Ai është i detyruar të ekzistojë dhe rrugëtimi i tij në ekzistencë fillon pa dijen e tij. Sidoqoftë, ai është më i dijshmi në botën të cilën nuk e ka zgjedhur, por në të cilën […]

Sa jemi myslimanë…

Sa jemi myslimanë…

Allahu i Lartë ka krijuar njerëzit dhe ka vënë si synim t’u tregojë atyre rrugët e lumturisë së të dy botëve. Këto rrugë ua ka bërë të njohura me anë të individëve të zgjedhur nga radhët e njerëzve, me anë të pejgamberëve. Muhamedi (a.s.) është individi i fundit i karvanit të pejgamberëve. Allahu i Lartë […]

Gratë në Kuran

Gratë në histori Studimi i historisë së civilizimit të njeriut tregon se rrallë gruas i është dhënë pozita e drejtë në shoqëri. Shumë filozofë, dijetarë dhe mendimtarë në periudha të ndryshme të historisë kanë dhënë mendime të ndryshme për gruan. Nganjëherë ajo është konsideruar si burimi i të gjitha të këqijave e nganjëherë ajo është […]

A është Kurani i koduar sipas gjeneve?

Gjëja më e përshtatshme për njeriun është të qëndrojë larg ndodhive sensacionale. Por zbulimet që bëhen ditët e sotme në fushën e kompjuterit nuk kanë të sosur. Gjërat të cilat duken si të pamundshme bëhen të mundshme (të realizuara). Kot nuk kanë thënë që jetojmë në “shekullin e mrekullive”. Orhan Bayath na solli një reportazh. […]

Bota flet me gjuhën e Islamit

Vitet e fundit vërehet një afrim i dukshëm i njerëzve me Islamin. Kështu, si në Lindje ashtu edhe në Perëndim, Islami po bëhet mjaft popullor. Kjo simpati ndaj Islamit të gëzon për shumë arsye. Së pari, sepse prurjet e reja në radhët e tij të japin të kuptosh se Islami ka filluar të prezantohet me […]