Spiritualitet

Mbikëqyrja e Zotit

Mbikëqyrja e Zotit

Mbikëqyrja e njeriut është e dobët dhe e shkurtër. Pra, a mundet që njeriu të mbikëqyrë? A mundet që njeriu të shikojë pas mureve e pas maleve? Sigurisht që jo. Atëherë, mbetet mbikëqyrja e plotë dhe pakufishme e më të Madhit, e Krijuesit, e Filluesit dhe e Mbikëqyrësit të krijesave, e të Plotpushtetshmit, të Cilit […]

Sahabet, shokët e të Dërguarit të Allahut

Sahabet, shokët e të Dërguarit të Allahut

Ata ishin të parët dhe të fundit që patën fatin më të mirë të rriteshin nën kujdesin e Gjeniut të Njerëzisë, Krenarisë së Njerëzimit, Muhamedit a.s. Brezi i tyre është një argument i fortë rreth vërtetësisë së Islamit. Pothuajse e gjithë shtresa e dijetarëve, kanë rënë dakord në mendimin se pas të dërguarve të Allahut, […]

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besën e t’parve tuj!”

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besën e t’parve tuj!”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, i Cili krijoi vdekjen dhe jetën, si sprovë për kalimtarët në këtë jetë kalimtare. Atij i përulemi dhe Njësinë e Tij dëshmojmë, ashtu siç urdhëron edhe në Kur’anin Famëlartë: “Allahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, edhe melekët edhe […]

“Përfito nga pesë gjëra para pesë të tjerave…”

“Përfito nga pesë gjëra para pesë të tjerave…”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut, Krijuesit Fuqiplotë. Atij që është Një dhe i Vetëm, që nuk ka nevojë për asgjë dhe askënd, që nuk ka lindur prej kujt as ka lindur kush prej Tij, që nuk ka shoqe, as bij, as bija. Asgjë nuk i përngjet Atij! Allahu, […]

Hixhret…

Hixhret…

Hixhret…! Me të përmendur këtë fjalë, përnjëherë na kujtohet Revolucioni i çuditshëm shoqëror që plasi këtu e katërmbëdhjetë shekuj më parë mu në zemrën e shkretëtirës arabe, revolucion ky që duke dalë çuditërisht nga thellësia e rërës së Hixhazit, në formë të një flake, shpërndau shkëndijat e tij në të katër anët e dheut. Një […]

Në Hira, aty ku shkëmbinjtë ruajnë aromën e miskut tënd

Në Hira, aty ku shkëmbinjtë ruajnë aromën e miskut tënd

Pasmesnata, që i parapriu ditës së sotme, ishte pa asnjë dyshim, më e dashura dhe më e paharruara pasmesnatë e ditëve të Haxhit të sivjetshëm për mua. Ndoshta, e tejkalon edhe kufirin e krejt këtij udhëtimi të mrekullueshëm në botën e adhurimit, teuhidit, mallit e dashnisë, ku Zoti dhe simbolikat e shenjta e të shtrenjta […]

Haxhi & Kurbani

Haxhi & Kurbani

Haxhi, vizita e vendeve të shenjta, bindja dhe përgjigjja ndaj thirrjes së Allahut Mëshirues për të qenë atje, është pjesë e pandarë e kornizës së të qenit mysliman, është ndjekje e vazhdimësisë së hapave që hodhi i dashuri i Zotit, profeti Ibrahim a.s. në ato vende, është kulmimi i përkushtimit fizik, material dhe shpirtëror i […]

Na prit moj Qabe, se po vijmë

Na prit moj Qabe, se po vijmë

Sërish erdhi stina ku pëllumbat e bardhë të shtegtojnë, të rendin e të vrapojnë drejt folesë, ku do të qëndrojnë dhe do të ndiejnë ngrohtësinë, ëmbëlsinë dhe mikpritjen e saj për disa ditë. Pëllumbat e bardhë janë haxhilerët me ihram, veshja identifikuese dhe simbolikë e çdo haxhiu, ndërsa foleja është Qabeja e Shenjtë, e cila […]

“A nuk e di ai (njeriu) se Allahu e sheh?”

“A nuk e di ai (njeriu) se Allahu e sheh?”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar në qiell e në tokë, Zotit të vetëm të botëve, i Cili na tërheq vëmendjen në Kur’anin Famëlartë drejt mbikëqyrjes së Tij në jetë dhe turpit, teksa thotë: “A nuk e di ai (njeriu) se Allahu e sheh?”[1] Salavatet dhe selamet […]

Pse gëzohemi kur vjen Ramazani?

Pse gëzohemi kur vjen Ramazani?

Si të mos gëzojmë për muajin e Ramazanit kur në të na jepet mirësia e shefatit. Ditën që nuk bën dobi askush për asgjë: “Atë ditë nuk bën dobi ndërmjetësimi (shefati), përveç atij, të cilin e ka lejuar i Gjithëmëshirshmi të ndërmjetësojë dhe për të cilin e pëlqeu ndërmjetësimin.” Myslimanët e presin Ramazanin me përmallim […]

Page 1 of 13123Next ›Last »