Spiritualitet

Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, se do t’ju përgjigjem!”

Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, se do t’ju përgjigjem!”

Jeta e njeriut është begati e Allahut dhe si e tillë është hapësirë e aktiviteteve të shumta shpirtërore nëpërmjet të cilave njeriu arrin nivelin më të lartë të lidhjes së tij me Krijuesin. Në këtë mënyrë ai gjendet afër mëshirës dhe faljes së tij. Lutja e ngre besimtarin lart saqë i gjithë personaliteti i tij […]

Sikur…

Sikur…

Kjo fjalë është e rëndë, Kjo fjalë të sëmur… Vëlla, Historia e jetës, Nuk bëhet me “Sikur…” Njeriu nga vetë natyra e tij është një qenie e pakënaqur, e pangopur plotësisht. Ai nuk kënaqet lehtë në jetën e kësaj bote; është i pangopur dhe i pakënaqur me gjithçka që i fal jeta, me gjithçka që […]

Mbikëqyrja e Zotit

Mbikëqyrja e Zotit

Mbikëqyrja e njeriut është e dobët dhe e shkurtër. Pra, a mundet që njeriu të mbikëqyrë? A mundet që njeriu të shikojë pas mureve e pas maleve? Sigurisht që jo. Atëherë, mbetet mbikëqyrja e plotë dhe pakufishme e më të Madhit, e Krijuesit, e Filluesit dhe e Mbikëqyrësit të krijesave, e të Plotpushtetshmit, të Cilit […]

Sahabet, shokët e të Dërguarit të Allahut

Sahabet, shokët e të Dërguarit të Allahut

Ata ishin të parët dhe të fundit që patën fatin më të mirë të rriteshin nën kujdesin e Gjeniut të Njerëzisë, Krenarisë së Njerëzimit, Muhamedit a.s. Brezi i tyre është një argument i fortë rreth vërtetësisë së Islamit. Pothuajse e gjithë shtresa e dijetarëve, kanë rënë dakord në mendimin se pas të dërguarve të Allahut, […]

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besën e t’parve tuj!”

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besën e t’parve tuj!”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, i Cili krijoi vdekjen dhe jetën, si sprovë për kalimtarët në këtë jetë kalimtare. Atij i përulemi dhe Njësinë e Tij dëshmojmë, ashtu siç urdhëron edhe në Kur’anin Famëlartë: “Allahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, edhe melekët edhe […]

“Përfito nga pesë gjëra para pesë të tjerave…”

“Përfito nga pesë gjëra para pesë të tjerave…”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut, Krijuesit Fuqiplotë. Atij që është Një dhe i Vetëm, që nuk ka nevojë për asgjë dhe askënd, që nuk ka lindur prej kujt as ka lindur kush prej Tij, që nuk ka shoqe, as bij, as bija. Asgjë nuk i përngjet Atij! Allahu, […]

Hixhret…

Hixhret…

Hixhret…! Me të përmendur këtë fjalë, përnjëherë na kujtohet Revolucioni i çuditshëm shoqëror që plasi këtu e katërmbëdhjetë shekuj më parë mu në zemrën e shkretëtirës arabe, revolucion ky që duke dalë çuditërisht nga thellësia e rërës së Hixhazit, në formë të një flake, shpërndau shkëndijat e tij në të katër anët e dheut. Një […]

Në Hira, aty ku shkëmbinjtë ruajnë aromën e miskut tënd

Në Hira, aty ku shkëmbinjtë ruajnë aromën e miskut tënd

Pasmesnata, që i parapriu ditës së sotme, ishte pa asnjë dyshim, më e dashura dhe më e paharruara pasmesnatë e ditëve të Haxhit të sivjetshëm për mua. Ndoshta, e tejkalon edhe kufirin e krejt këtij udhëtimi të mrekullueshëm në botën e adhurimit, teuhidit, mallit e dashnisë, ku Zoti dhe simbolikat e shenjta e të shtrenjta […]

Haxhi & Kurbani

Haxhi & Kurbani

Haxhi, vizita e vendeve të shenjta, bindja dhe përgjigjja ndaj thirrjes së Allahut Mëshirues për të qenë atje, është pjesë e pandarë e kornizës së të qenit mysliman, është ndjekje e vazhdimësisë së hapave që hodhi i dashuri i Zotit, profeti Ibrahim a.s. në ato vende, është kulmimi i përkushtimit fizik, material dhe shpirtëror i […]

Na prit moj Qabe, se po vijmë

Na prit moj Qabe, se po vijmë

Sërish erdhi stina ku pëllumbat e bardhë të shtegtojnë, të rendin e të vrapojnë drejt folesë, ku do të qëndrojnë dhe do të ndiejnë ngrohtësinë, ëmbëlsinë dhe mikpritjen e saj për disa ditë. Pëllumbat e bardhë janë haxhilerët me ihram, veshja identifikuese dhe simbolikë e çdo haxhiu, ndërsa foleja është Qabeja e Shenjtë, e cila […]

Page 1 of 13123Next ›Last »