Retrospektivë

Liria dhe arsyetimi në fenë Islame

Liria dhe arsyetimi në fenë Islame

Pendat e kohrave të ndryshme të historis, që janë munduar të japin hollsira rreth Islamizmit, të influeneuara nga përvehtësime idesh të kundërta apo nga qëllime tendencioze, më të shumtën e herës kanë ndjekuj drejtime, që nuk kanë përfaqësuar të vërtetën dhe që shpesh herë kanë gabuar edhe mentarët e pa anshëm; me gjithatëher pas here […]

Mbi punën

Mbi punën

Me këtë artikull do të prek se ç’asht puna, ç’randsi ka e ç’kanë thanë njerëz të përmendun për këte, për puntorin e përtacin. Pastaj me këte rast do të flas edhe mbi organizimin e puntorit ne vendet e qytetnueme e mbi faktorët që e kanë ba Shqiptarin me mos e pasë dëshirë punën. Sikurse dihet, […]

Lindja e Profetit (a.s.)

Lindja e Profetit (a.s.)

Studimi e kërkesa, si dihet, po vazhdojnë pa prerë për të gjetur djepin e parë të përparimit njerëzor. Me fjalë të tjera: vallë ku filloi ky përparim, mbresat e të cilit arrijnë deri te qindvjetëshi ynë. Ky studim e kjo kërkesë, për një kohë të gjatë, pohonte se Egjypti ishte djepi i parë i përparimit […]

Tolstoi: Kush është Muhamedi a.s.?

Tolstoi: Kush është Muhamedi a.s.?

Fjalë të dala nga goja e shkrimtarit të madh rus Leon Tolstoi Muhamedi (a.s.) është profeti i fesë Islame, e cila përfshin dyqind milion frymë të shpërndara në çdo anë të botës. I lartpërmenduri 570 mbas Krishtit, ka lindur në Arabi prej prindërish të varfër. Në fëmijëri ka qenë bari. Qysh në vogëli pëlqente jetën […]

Sakrifica e Kurban Bajramit

Sakrifica e Kurban Bajramit

“Ibrahimi nuk ishte as Çifut as i Krishten, por ishte njeri i drejtë, Musliman i sinqertë, dhe se nuk ishte nga idhujtarët. “Padyshim, populli më i afërt ke Ibrahimi janë ata që e ndoqën atë dhe këtë Profet si dhe ata që besojnë (atë), dhe se Zoti asht mbrojtësi i besimtarvet” (3:66,67). Madhnija qoftë e […]

Destinimi i nji Kombi

Destinimi i nji Kombi

“Dhe për çdo komb eksiston nji destinim, kështu që ata, kur t’iu vijë destinimi, jo vetëm qi s’kanë me mundë me e vonue aspak por edhe nuk kanë me mundë me e shpejtue.” Kur’ani. Fjalë aq e drejtë sa edhe e qartë kjo e Kur’anit të Shejtë, fjalë që i shtyn njerëzit e mençëm e […]

Agjërimi, mësime e porosi

“Besimtarë! Ju është bërë farz agjërimi në ditë të caktuara, si edhe popujve të kaluar, kështu që t’i shmangeni rrugës së prapë. Cilido prej jush që sheh dhe mbërrin muajin e Ramazanit, le të agjërojë, edhe kush është sëmurë ose në udhëtim, i pagon tjetër herë ditët që s’i ka agjëruar për arsyet e sipër […]

Naltësia e fes Myslimane

  Nga: Ibrahim Hima Në qoftë se e marrim parasysh në pikpamje shkencore njeriu, asht si nji trup i përbashktë qi asht i formuëm prej otomeve të ndryshme; ashtu dhe njeriu asht përmbledhja e çudinave, asht vendi i të mirës dhe i të keqes, asht burimi i miqsisë e barbarizmës, asht qendra e gjith kundërshtimevet. […]

Islami dhe ndihma e tij në fushën e higjienës për mbrojtjen e shëndetit

Feja Islame baza e së cilës është Kurani dhe Suneti, është e gjithanshme për çdo kohë dhe për çdo popull. Po të analizojmë parimet e saj dhe zhvillimin e saj në praktikë do të shohim se ajo ka dhënë dhe jep gjithnjë një kontribut të vlefshëm dhe në fushën e mjekësisë të higjienës e të […]

Vlerat e ditës së premte

O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtinë! Kjo, që ta dini, është më mirë për ju! Po të shqyrtojmë lutjet që na i vuri për detyrë feja, vërejmë se nuk përmbajnë vetëm qëllime morale e shpirtërore, por edhe disa […]

Page 2 of 3123