Retrospektivë

Të njohim veten

Të njohim veten

Ne jetojmë mbi një top të rrumbullakët, vendosur diku në hapësirë. Njohim shumë gjëra, por ajo që lypset na ka mbetur e errët dhe e pazgjidhur. Përparimi material ka arritur mjaft lart, aq sa s’ta merr mendja. Shkenca ka mundur të vërë në pah shumë pikëpamje të ndryshme të jetës lëndore. Janë përpiluar volume librash, […]

Shtëpia me dyzet pleq

Shtëpia me dyzet pleq

Goja e popullit tona na thotë se ka pasur një herë, shumë kohë më parë, një shtëpi me dyzet pleq, një familje ku shumica e anëtarëve të saj, të mëdhenj e të vegjël, kishin marrë frerin e shtëpisë në dorë dhe vepronin e gjykonin gjithsecili “më tel të tij”, pa qëndruar të merreshin vesh me […]

Puna, përpjekja dhe koha e tyne

Puna, përpjekja dhe koha e tyne

Fleta e Hadithit Profiti i naltë a.s. urdhnon: “Me u përpjek për me fitue në mënyrë të ligjshme asht detyrë e domosdoshme mbi çdo mysliman.” Profiti i naltë, edukuesi moral e material, Hz. Muhamedi a.s. me këtë traditë të shkurtër na urdhnon se, duhet të përpiqemi për sigurimin e jetesës dhe se kjo përpjekje asht […]

Edukata morale në filosofin arabe

Edukata morale në filosofin arabe

Njif vet-vedin Përse duhet të njohim vedin? Shumica e udhnimeve fetare, dhe pothuajse të gjith këshillat e të parëve të fesë nuk janë tjetër gja veçse urdhnimi dhe këshilla që na jep shkenca e filosofis, për edukatën morale të njeriut. E ç’asht edukata morale? Me nji fjalë, kjo asht: me mbushun detyrën e vet, e […]

ZGJIM’ I MERITUESHËM

ZGJIM’ I MERITUESHËM

Mendimi i disave asht shumë i çuditshëm. Këta, tue mos e dijë se ç’dobina i ka sjellë feja njerëzimit, e ngarkojnë atë me fajin e mospërparimit. Mirë po thanijet e tyne nuk vërtetohen me fakte historike, për sa i përket së vërtetës. Kur kombet Muslimane, nër ato kohna, qëndronin në krye të kulturës, feja ishte […]

Puntori asht i dashmi i Zotit (Elqasibu Habijbull-Llah)

Puntori asht i dashmi i Zotit (Elqasibu Habijbull-Llah)

A doni me u ba të mëdhenj? Natyrisht ju duhet ta bëni të tillë. Kjo asht ajo që u kërkon feja e juaj të baheni. Në të vërtetë, Islami s’asht gjë tjetër veçse një fabrikë për me nxjerr njerës të madhej. Mos u gaboni nga thanie të kota se gjoja kjo jetë nuk ka vleftë. […]

Hixhreti, data e ngadhënjimit të Islamit

Hixhreti, data e ngadhënjimit të Islamit

nga Vexhi I. Buharaja Hixhret…! Me të përmendur këtë fjalë, përnjëherë na kujtohet revolucioni i çuditshëm shoqëror që plasi këtu e katërmbëdhjetë shekuj më parë m’u në zemrën e shkretëtirës arabe, revolucion ky që duke dalë çuditërisht nga thellësia e rërës së Hixhazit, në formë të një flake, shpërndau shkëndijat e tij në të katër […]

Kur’ani dhe morali

Kur’ani dhe morali

Në Kur’an të Shenjtë takojmë në versete qi kanë lidhje të ngushtë me moralin e me rregullat qi udhëzojnë njerëzit në jetë. Kujdesi qi ka Libri i Shenjtë për këtë pikë asht aqë i madhe saqi versetet ma ë shumtë kuranorë preokupohen para çdo gjaje me moral dhe me edukatë. Muslimanët e periudhës së parë […]

Pjesë nga komentimi i sures “Fatiha”

Pjesë nga komentimi i sures “Fatiha”

“Ihdinas –sirratal-mustekime. Na ço o Perëndi në rrugën e drejtë”. Për të marrë vesht mirë e me hollësi kuptimin e këtij ajeti të naltë le ta vështrojmë pikësëpari fjalë për fjalë. Në kët ajet ka katër fjalë: a)Ihdi, b)na, c) es-sirrata, d)el-mustekime. Fjala e parë “ihdi” është kallëzuesi foljnër në mënyrë urdhënore qi çfaq lutjen, […]

Qytetnim’i çalë

Qytetnim’i çalë

Qytetnimi modern, me gjithse larg qëllimit të tij të vërtetë, ende vazhdon të bajë hapa përparimi të shëndosha. Disa elemente të natyrës janë sjellë nën kontrolin e njeriut, bile mund të pretendohet t’i qeverisë, me gjithse në mënyrë të kufizueme, tokën, ujin, zjarrin e ajrin. Elektriku ka hye nën shërbimin e tij dhe dita asht […]

Page 1 of 3123