Bota Jonë

Paqa, bashkimi kombtar dhe Islamizma

Vet mësimet e Islamizmës, literalisht, donë me thanë me hy në nji vend-paqe, të cilat vijnë nga dy principet themelore të saj, njitimi i Zotit dhe njitimi i racës njerzore. Këto dy principe janë sheshit të njoftuna në Kur-anin e Shejt dhe të dyja këto idena janë të zhvillueme me kuptimin ma të gjatë. S’ka […]

Ju pyesni, teologu përgjigjet (1)

nga Gazmend Aga Era, 21, Korçë Sapo kam filluar të praktikoj fenë, jam shumë e entuziazmuar dhe kam dëshirën të zbatoj çdo gjë që mësoj rreth fesë. Pyetja ime është në lidhje me të afërmit të cilët kryejnë mëkate dhe bëjnë të këqija. A është e lejuar shkëputja e marrëdhënieve farefisnore me ata që bëjnë të […]

Disa tipare morale të Profetit Muhamed a.s.

“Ti  je mbi një moral të lartë” Pejgamberi (a.s.), Mësuesi i Madh, ka qenë njeri bujar, dhe këtë veti e tregonte dhe e shfaqte kurdoherë sipas rastit. Kalonte një jetë familjare mjaft të rregullt, me pjesëtarët e familjes dhe me shërbëtorët shkonte kurdoherë mirë, as s’i zemëronte, as vetë nuk zemërohej prej tyre. Kalamajtë përgjithësisht, […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (3)

Muhammedi si Profet dhe i Dërguar i Allahut Për 40 vjet, Muhamedi jetoi si njeri i zakonshëm mes popullit të tij. Ai nuk ishte i njohur si një udhëheqës, predikues apo orator. Askush nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë të mësojë dhe të këshillojë njerëzit, apo të diskutonte në lidhje me parimet e metafizikës, etikës, ligjit, […]

Në faqet e Kuranit (6)

Në faqet e Kuranit (6)

Kreu 3 FAMILJA E IMRANIT (Al-Imran) ( Periudha e Medines ) Me Emrin e Zotit Bamirës, Mëshirëplotë. Elif, lam, mim. / Zoti, s’ka zot veç Tij, është i Gjalli, i Përjetshmi. / Zbriti te ty Librin me të vërtetën që vërteton ç’është pranë tij[1], zbriti Teuratin e Ungjillin, / më parë, drejtim për njerëzit. Dhe […]

Komentimi i ajetit të sprovës

“Sigurisht që Ne do t’ju sprovojmë me frikë dhe uri, me pakësim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoji të duruarit” Bekare, 155-157 Sprova kurrsesi, nuk mund të konsiderohet gjë e keqe. Gjë e keqe është që njeriu mos të rezistojë ndaj saj. Në të vërtetë, çdo sprovë është provim. Askush nuk […]

Gostia

Gostia

Nga: Xhynejd Suavi  -Po të mos vinit ju, s’do të kishte njeri të më trokiste në derë, -thoshte gruaja e moshuar tek i qeraste me qumësht vizitorët e saj. -Sikur ta dinit sa më gëzuat…  Gruaja e shkretë, e cila jetonte në një shtëpi dërrase të vjetër si ajo vetë e që kishte nisur të […]

Vexhi Demiraj, mësues dhe studiues i diturisë islame

  Lindi në Vlorë, me 21.06.1910, në Mëhallën e Re. Babai i tij, Sulejmani, që në popull thirrej Mulla Sulo, shërbente si imam në ish-xhaminë e Tabakëve, e cila u shkatërrua gjate Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Lidhja e familjes së tij me luftën bëri që dy vëllezërit më të mëdhenj, Aliu dhe Shyqyriu, të internoheshin dhe […]

Profetësia dhe Profeti Muhamed (2)

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Nëse do ta imagjinonim veten tonë në botën e para 1400 vjetëve, ne do të gjendeshim në një botë krejt të ndryshme. Mundësia për të shkëmbyer ide do të ishte e pakët dhe mjetet e komunikimit të kufizuara dhe të pazhvilluara. Errësira do të mbretëronte […]

Mikrobusi

Mikrobusi

 Nga: Xhynejd Suavi Sapo e pashë, e vura re se ishte me ngut. As që ia vinte veshin shiut që binte me rrebesh dhe, megjithëse trupin e kishte të kërrysur, vraponte sa majtas-djathtas. Iu afrova dhe e pyeta: – Mos keni ndonjë hall, nëne? M’u përgjigj me një buzëqeshje të ngrohtë: – Jam e huaj […]