Bota Jonë

Përulësia, thjeshtësia, modestia

Përulësia, thjeshtësia, modestia

Falënderimet e panumërta i qofshin Allahut të Madhëruar, Krijuesit të botëve, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin e fundit, profetin Muhamed, mbi familjen dhe shokët tij, si dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e Profetit të fundit deri në ditën e fundit të kësaj bote. Thjeshtësia është e kundërta e […]

Xhamia dhe ndikimi i saj në edukimin e brezave

Xhamia dhe ndikimi i saj në edukimin e brezave

Jemi në shekullin e 21-të, ku retë e paqartësisë mbulojnë trupin e planetit të vjetër, kur përjetohen “krizat e zhvillimit” të paparë ndonjëherë, kur jo çdokush merr mbi vete përgjegjësinë e dëshmitarit të sa e sa problemeve madhore që kërkojnë zgjidhje imediate. Problemet janë ato që zbehin ngjyrat e jetës, që hedhin benzinë në zjarrin […]

Ismail Muçej, simbol i vullnetit islam

Ismail Muçej, simbol i vullnetit islam

Veprat që shkroi janë shembulli më i qartë se deri ku arrin vullneti dhe këmbëngulja e njeriut, këto vepra as një institut i organizuar nuk do të mund t’i realizonte, e pra i vetëm pa ndihmën e askujt ai i hartoi dhe më në fund i bëri gati për botim. Ismail Muçej ka qenë dhe […]

“Më të mirët ndër ju…”

“Më të mirët ndër ju…”

Nga përmbledhja e Imam Xhelaleddin Es-Sujuti (v. 911 h.), me titull: “El-Xhamius-Sagir fi ehadithil-Beshirin-Nedhir”, (botimi i parë, Bejrut, 1990), ku ka grumbulluar 10031 hadithe, në 592 faqe, kam dëshirë të ndaj me ju disa prej haditheve, që nisin me fjalën e të Dërguarit (a.s): “Më të mirët ndër ju…”, a: “Më të mirët e ymetit […]

Kush është Muhamedi?

Kush është Muhamedi?

Fjalë të dala nga goja e shkrimtarit të madh rus Leon Tolstoi Muhamedi a.s. është profeti i fesë islame, e cila përfshin dyqind milion frymë të shpërndara në çdo anë të botës. I lartpërmenduri 570 mbas Krishtit, ka lindur në Arabi prej prindërish të varfër. Në fëmijëri ka qenë bari. Qysh në vogëli pëlqente jetën […]

Këmisha e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës

Këmisha e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës

Një baba, prind besimtar, kishte katër fëmijë, të falur dhe bekuar prej Zotit. Po aq vajza, sa edhe djem. Ata rronin e përparonin përditë të gjashtë me punën e tyre të ndershme, në fshatin midis bimëve, kafshëve dhe ujërave, që rrjedhin tatëpjetë dimër-verë. Njëri pas tjetrit fëmijët u rritën. Fëmijën e rrit dhe e zbukuron […]

Profeti Muhamed a.s. – Llambadari i njerëzimit

Profeti Muhamed a.s. – Llambadari i njerëzimit

Sa herë që vjen muaji në të cilin ti linde, ulem, të imagjinoj para syve e dua të të flas. Edhe pse të përfytyroj të heshtur para meje, kujtoj thëniet e tua, të cilat më bëjnë që të krijoj një imazh me lëvizjet e buzëve të tua dhe fytyrës tënde. Emocionohem dhe dridhem i tëri […]

“Ata, që më së shumti më duan nga ymeti im…”

“Ata, që më së shumti më duan nga ymeti im…”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut, Krijuesit Fuqiplotë, i Cili dashurinë e Tij për njeriun e dëshmoi edhe nëpërmjet dërgesës së pejgamberëve dhe mbështetjen e tyre me anë të Librave të zbritur. Salavatet më të përzemërta ia dërgojmë sot, në këtë ditë dhe në çdo ditë, më të mirit […]

Haxhi Ymer Prizreni (1826-1887)

Haxhi Ymer Prizreni  (1826-1887)

Myderriz, Myfti, Udhëheqës i qeverisë së Lidhjes së Prizrenit Ymer Prizreni, i njohur si Ymer Drini ose Haxhi Ymer Efendiu, lindi në vitin 1826 në një fshat të Prizrenit. Ai është një personalitet me njohuri të thella fetare, letrare, pedagogjike, filozofike, politike. Ai ka qenë hoxhë, imam, myderriz, profesor, myfti, etj. Haxhi Ymeri ka qenë […]

Një portret i dashur

Një portret i dashur

Për ju heronj të heshtur, që nuk reshtni kurrë së dhëni më të shtrenjtën gjë, vetet tuaja… Teksa mendoja të shkruaja për këtë temë, më pushtoi nostalgjia e viteve të shkuara. Ai portret i pikturuar mrekullisht, nën efektin e kohës, kishte mbetur aty, në mendjen time, edhe pse koha vazhdonte të ecte me hapat e […]