Bota Jonë

Kush është Muhamedi?

Kush është Muhamedi?

Fjalë të dala nga goja e shkrimtarit të madh rus Leon Tolstoi Muhamedi a.s. është profeti i fesë islame, e cila përfshin dyqind milion frymë të shpërndara në çdo anë të botës. I lartpërmenduri 570 mbas Krishtit, ka lindur në Arabi prej prindërish të varfër. Në fëmijëri ka qenë bari. Qysh në vogëli pëlqente jetën […]

Këmisha e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës

Këmisha e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës

Një baba, prind besimtar, kishte katër fëmijë, të falur dhe bekuar prej Zotit. Po aq vajza, sa edhe djem. Ata rronin e përparonin përditë të gjashtë me punën e tyre të ndershme, në fshatin midis bimëve, kafshëve dhe ujërave, që rrjedhin tatëpjetë dimër-verë. Njëri pas tjetrit fëmijët u rritën. Fëmijën e rrit dhe e zbukuron […]

Profeti Muhamed a.s. – Llambadari i njerëzimit

Profeti Muhamed a.s. – Llambadari i njerëzimit

Sa herë që vjen muaji në të cilin ti linde, ulem, të imagjinoj para syve e dua të të flas. Edhe pse të përfytyroj të heshtur para meje, kujtoj thëniet e tua, të cilat më bëjnë që të krijoj një imazh me lëvizjet e buzëve të tua dhe fytyrës tënde. Emocionohem dhe dridhem i tëri […]

“Ata, që më së shumti më duan nga ymeti im…”

“Ata, që më së shumti më duan nga ymeti im…”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut, Krijuesit Fuqiplotë, i Cili dashurinë e Tij për njeriun e dëshmoi edhe nëpërmjet dërgesës së pejgamberëve dhe mbështetjen e tyre me anë të Librave të zbritur. Salavatet më të përzemërta ia dërgojmë sot, në këtë ditë dhe në çdo ditë, më të mirit […]

Haxhi Ymer Prizreni (1826-1887)

Haxhi Ymer Prizreni  (1826-1887)

Myderriz, Myfti, Udhëheqës i qeverisë së Lidhjes së Prizrenit Ymer Prizreni, i njohur si Ymer Drini ose Haxhi Ymer Efendiu, lindi në vitin 1826 në një fshat të Prizrenit. Ai është një personalitet me njohuri të thella fetare, letrare, pedagogjike, filozofike, politike. Ai ka qenë hoxhë, imam, myderriz, profesor, myfti, etj. Haxhi Ymeri ka qenë […]

Page 1 of 49123Next ›Last »