Bota Jonë

Ismail Muçej, simbol i vullnetit islam

Ismail Muçej, simbol i vullnetit islam

Veprat që shkroi janë shembulli më i qartë se deri ku arrin vullneti dhe këmbëngulja e njeriut, këto vepra as një institut i organizuar nuk do të mund t’i realizonte, e pra i vetëm pa ndihmën e askujt ai i hartoi dhe më në fund i bëri gati për botim. Ismail Muçej ka qenë dhe […]

“Më të mirët ndër ju…”

“Më të mirët ndër ju…”

Nga përmbledhja e Imam Xhelaleddin Es-Sujuti (v. 911 h.), me titull: “El-Xhamius-Sagir fi ehadithil-Beshirin-Nedhir”, (botimi i parë, Bejrut, 1990), ku ka grumbulluar 10031 hadithe, në 592 faqe, kam dëshirë të ndaj me ju disa prej haditheve, që nisin me fjalën e të Dërguarit (a.s): “Më të mirët ndër ju…”, a: “Më të mirët e ymetit […]

Kush është Muhamedi?

Kush është Muhamedi?

Fjalë të dala nga goja e shkrimtarit të madh rus Leon Tolstoi Muhamedi a.s. është profeti i fesë islame, e cila përfshin dyqind milion frymë të shpërndara në çdo anë të botës. I lartpërmenduri 570 mbas Krishtit, ka lindur në Arabi prej prindërish të varfër. Në fëmijëri ka qenë bari. Qysh në vogëli pëlqente jetën […]

Këmisha e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës

Këmisha e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës

Një baba, prind besimtar, kishte katër fëmijë, të falur dhe bekuar prej Zotit. Po aq vajza, sa edhe djem. Ata rronin e përparonin përditë të gjashtë me punën e tyre të ndershme, në fshatin midis bimëve, kafshëve dhe ujërave, që rrjedhin tatëpjetë dimër-verë. Njëri pas tjetrit fëmijët u rritën. Fëmijën e rrit dhe e zbukuron […]

Profeti Muhamed a.s. – Llambadari i njerëzimit

Profeti Muhamed a.s. – Llambadari i njerëzimit

Sa herë që vjen muaji në të cilin ti linde, ulem, të imagjinoj para syve e dua të të flas. Edhe pse të përfytyroj të heshtur para meje, kujtoj thëniet e tua, të cilat më bëjnë që të krijoj një imazh me lëvizjet e buzëve të tua dhe fytyrës tënde. Emocionohem dhe dridhem i tëri […]

Page 1 of 49123Next ›Last »