Bota Jonë

Njeri, je gjëja më e bukur e kësaj bote

Njeri, je gjëja më e bukur e kësaj bote

Dr. Aid el Karnij Nuk ka gjë më të bukur në këtë botë sesa ju o njerëz. Nuk ka gjë më të bukur mbi planetin tokë sesa ju o njerëz. Në Kur’an, Zoti i lartësuar thotë për ju: “Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi mbartur në tokë e në det dhe i […]

Jeta bashkëshortore, një këndvështrim islam

Jeta bashkëshortore, një këndvështrim islam

Allahu Fuqiplotë krijoi njeriun dhe vendosi si bazë në marrëdhëniet midis njerëzve dashurinë. Vetë Islami u vërtetua si fe e mëshirës dhe dashurisë. Profeti Muhamed a.s. u dërgua si profet udhërrëfyes për ndjenjën e pastër dhe përhapjen e dashurisë dhe ndërtoi thirrjen islame në bazat e kësaj dashurie.Lumturia nuk është e panjohur dhe as e […]

Sikur…

Sikur…

Kjo fjalë është e rëndë, Kjo fjalë të sëmur… Vëlla, Historia e jetës, Nuk bëhet me “Sikur…” Njeriu nga vetë natyra e tij është një qenie e pakënaqur, e pangopur plotësisht. Ai nuk kënaqet lehtë në jetën e kësaj bote; është i pangopur dhe i pakënaqur me gjithçka që i fal jeta, me gjithçka që […]

Xhemal Naipi (1887-1955)

Xhemal Naipi  (1887-1955)

Kadi, kryetar komisioni i arsimit, myfti, drejtor i përgjithshëm i Vakfeve, senator, deputet, kryetari i parë i parlamentit pluralist, intelektual i shquar fetar e atdhetar. I dekoruar me Urdhrin  “Për veprimtari patriotike të Klasit I” dhe me medaljen “Pishtar i demokracisë”. Ndër intelektualët e shquar fetarë e atdhetarë renditet pa dyshim edhe Xhemal Naipi, i cili për […]

Parime jetike nga Profeti Muhamed a.s.

Parime jetike nga Profeti Muhamed a.s.

Nga Halid bin el Uelid transmetohet se një njeri shkoi tek i Dërguari i Allahut a.s. dhe i tha: – O i Dërguari i Allahut, erdha të të pyes për çka më nevojitet në dynja dhe Ahiret.  – pyet.  – i tha Profeti. Tha: – Dua të jem njeriu më i ditur. Profeti iu përgjigj: […]

Page 1 of 53123Next ›Last »