Bota Jonë

Mirësjellja me fqinjët

Mirësjellja me fqinjët

Myslimanët, sipas fesë islame, janë një bina, ndërtesë e madhe, ndërsa tullat e saj janë besimtarët. Çdo tullë po nuk qe e shëndoshë dhe e lidhur mirë me tjetrën e vë në rrezik ndërtesën dhe ndoshta shkakton dhe shembjen e saj. Tullat e binasë islame kudo që janë formojnë një ndërtesë të vetme që e […]

Secili në Kur’an do të gjejë sa vlen në të vërtetë

Secili në Kur’an do të gjejë sa vlen në të vërtetë

Para disa vitesh m’u dha rasti që të marr pjesë në një konferencë që i kushtohej problemeve të rilindjes islame. Në konferencë, e cila u mbajt në një qytet të madh evropian, një numër i madh dijetarësh të njohur shfaqën mendimet e tyre rreth çështjeve që i përkasin fesë dhe përtëritjes islame. Çdo ditë puna […]

T’i kthejmë sytë nga edukimi islam

T’i kthejmë sytë nga edukimi islam

Vlerësojmë sot formimin fetar të njerëzve dhe me keqardhje konstatojmë boshllëk apo mangësi të theksuara. Edukimi me cilësitë e Islamit nuk është i plotë. Dhe themi: sa dëme i shkaktoi njerëzve, shoqërisë e kombit në këtë fushë regjimi komunist?!Në këtë kohë të vështirë që po kalojmë, plot privime ekonomike e shoqërore, besimi islam është ai […]

Në përnderim të alimëve tanë

Në përnderim të alimëve tanë

Profesor Hajri Shehu Me profesor Hajriun bashkëpunoj prej vitesh, por kohët e fundit m’u dha rasti të njihemi më nga afër dhe më mirë. Në fund të saj u përpoqa t’i përafroj një tipar që e portretizonte më saktë, por cilësimi “alimi ynë, njeriu i përparimit moral”, më duket që është më afër me çka […]

Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, se do t’ju përgjigjem!”

Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, se do t’ju përgjigjem!”

Jeta e njeriut është begati e Allahut dhe si e tillë është hapësirë e aktiviteteve të shumta shpirtërore nëpërmjet të cilave njeriu arrin nivelin më të lartë të lidhjes së tij me Krijuesin. Në këtë mënyrë ai gjendet afër mëshirës dhe faljes së tij. Lutja e ngre besimtarin lart saqë i gjithë personaliteti i tij […]

Page 1 of 53123Next ›Last »